Endine maavanem jäi lõplikult kaotajaks

Georg Trašanov

FOTO: Arvo Meeks / Valgamaalane

Kriminaaluurimise alla sattumise tõttu ametist kõrvaloldud aja eest siseministeeriumilt töötasu ning lahkumishüvitist taotlenud Valga endine maavanem Georg Trašanov jäi lõplikult kaotajaks, kuna riigikohus otsustas neljapäeval, 13. detsembril tema kassatsioonkaebust mitte menetleda.

Trašanov taotles siseministeeriumilt teenistusest sunnitult puudutud aja eest perioodil 1. november 2007 kuni 18. mai 2010 töötasu väljamõistmist summas 1 029 375 krooni. Lisaks taotles ta valitsuse seaduse alusel kuue kuu ametipalga ehk 202 500 krooni ulatuses hüvitist.

Ministeerium vaidles Tallinna halduskohtus Trašanovile vastu, märkides, et kehtiva seaduse kohaselt ei ole maavanemal õigust töötasule aja eest, mil ta oli kriminaalmenetluse ajaks ametist kõrvaldatud; samuti hüvitisele, kuna tema suhtes on jõustunud süüdimõistev kohtuotsus. Seetõttu palus ministeerium jätta kaebuse rahuldamata.

Trašanovi kaebuse jätsid rahuldamata nii Tallinna halduskohus kui Tallinna ringkonnakohus.

Korruptsioonikuritegude eest osaliselt reaalse vangistuse saanud Trašanov vabanes vanglast 23. veebruaril. Sellega ei saanud Trašanovil siiski karistus kantud, sest ta peab kandma veel kolme ja poole aasta pikkuse vangistuse tingimisi ning seda kolmeaastase katseajaga.

Trašanov üritas korduvalt vangi minekuks ajapikendust saada, kuid tulutult. Mees läks lõpuks vanglasse mullu 26. augustil.

Süüdistuse järgi võttis Trašanov 2006. aasta suvel ja septembris Valga maavanemana GoBusi juhatuse liikmelt Kalle Murult kahel korral vastu kokku 50 000 krooni altkäemaksu ning sõlmis vastutasuna Valga maavalitsuse nimel ebaseadusliku hankelepingu GoBusiga, millega eiras Valga maakonna bussiliinide veo riigihanke tulemusi ning riigihangete seaduse nõudeid.

Tartu maakohus mõistis tunamullu 10. märtsil altkäemaksu võtmises süüdistatud Trašanovi süüdi ning määras talle osaliselt reaalse vanglakaristuse, süüdimõistva otsuse said ka ASi GoBus juhid Valter Keis, Kalle Muru ja Aivo Pärn ning juriidilise isikuna GoBus.

Kohus karistas Trašanovit korduva altkäemaksu ja pistise võtmise eest nelja-aastase vangistusega, millest tal tuli pool aastat reaalselt ära kanda.

Tagasi üles