Juhtkiri: Üks reform ajab teist taga

Valga, 30.01.2013 Valga haigla perepalat. Kahe inimese voodi. Foto: Arvo Meeks/Valgamaalane

FOTO: Arvo Meeks/Valgamaalane

Viimastel aastatel on Eestis väga teravalt kerkinud päevakorrale mitmesugused reformid, alustades muudatustest haridusvaldkonnas ja lõpetades plaanitavate uute suundadega meditsiinivallas.

Iseenesest ei saa ega ilmselt ka tohi mõista hukka ühtki reformi, ent küsitavusi esineb neis kõigis. Tihti kipub olema kõige olulisem mõni arvuline väärtus. Näiteks võib hariduselu puhul välja tuua õpilaste arvu ülempiiri, millest alates on omavalitsusel otstarbekas ülal pidada gümnaasiumi või põhikooli.

Haiglareformis puhul on võetud siht, et maakondades, kus elanike arv alla 40 000, tuleks teenuste praeguseid mahtusid muuta. Teisisõnu vähendada.

Sisuliselt ei saa arvuliste väärtuste arvestamisele midagi ette heita, sest mingil hetkel ju tulebki mängu raha. Veidi liialdatult võib öelda, et kahe patsiendi pärast ei ole tõepoolest mõtet tervet haiglakompleksi ülal pidada. Odavam on kinni maksta nende kahe transport lähimasse keskusse, Valga puhul Tartusse.

Ent Valgamaal ju olukord veel nii hull ei ole, et patsiente vaid ühe käe sõrmedel üles lugeda võiks – ilmselt pole taolist ohtu lähiajalgi.

Kas alati saabki vaadata ühe või teise teenuse kaotamist, lähtudes mingisugusest konkreetsest arvulisest näitajast? Pigem võiks ja peaks vaatama kogu pilti laiemalt, eriti kui haigla saab endale võetud ülesannetega hakkama.

Valga haigla sünnitusosakond saab igatahes hakkama suisa nõnda hästi, et meie lõunanaabridki eelistavad siinset teenust kodumaisele. Seega on küsitav, kas pärast reformi tõuseks oluliselt tervishoiu kvaliteet siinses Eestimaa nurgas.

Tasub rõhutada, et tark ei torma. Vastasel juhul võib korduda riigiasutustega toimunu, kus ühel hetkel otsustati suure hurraaga väga palju asutusi nii-öelda maalt ära, suurematesse keskustesse viia. Nüüd oleme fakti ees, et aastaid tagasi välja pakutud lahendused nõrgestavad oluliselt maakondi ning suisa ministri tasandil on välja pakutud kava riigiasutusi väiksematesse linnadesse tagasi tuua.

Siinkohal nõustub Valgamaalane siinse haigla juhi Marek Seeri väljaütlemistega, et iseenesest ei saa olla reformi vastu, kuid see peab olema väga läbimõeldud ja kaalutletud.

Tagasi üles