Valgamaa metsaomanikud said toetust

Metsatööd..

FOTO: Peeter Kümmel / Sakala.

Erametsakeskus võttis vastu Eesti maaelu arengukava meetme 2012. aasta taotlusvooru rahuldamisotsuseid ligikaudu 1,8 miljonit euro ulatuses, teatas keskuse kommunikatsioonijuht. Eesti maaelu arengukava 2007–2013 käigus antav toetus on ette nähtud erametsade majandusliku väärtuse parandamiseks.

Metsaomanikud said esitada Erametsakeskusele taotlusi investeeringute tegemiseks oma metsadesse 2012. aasta oktoobris. Kokku esitati 834 taotlust, millest 747 sai positiivse rahastamisotsuse.

Erametsakeskuse toetuste üksuse juhi Maris Tõnuri tõi Valgamaalase palvel välja mõne fakti koguste osas Valgamaal.

1,8 miljonist määrati Valgamaal asuvate taotlejatele 78 166,30 eurot. Sellest 34 206,30 eurot läheb

füüsilistele isikutele, 11 392 FIEdele ja 32 568 juriidilistele isikutele. Hooldusraieid toetatakse Valgamaa metsades 651,92 hektaril, laasimist 24,7 hektaril. Toetust saadi ka kolme suitsetamis- ja lõkketegemiskoha rajamiseks ja tähistamiseks.          

Toetusraha tuleb 75% ulatuses Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) ja 25% ulatuses Eesti riigi eelarvest.

Uus taotlusvoor toimub oktoobris. Täpsemat infot saab erametsanduse portaalist Eramets.ee.

Tagasi üles