Tööinspektsioon avastas maakonnas üle saja rikkumise
Töökohustusi täitvad politseinikud on tänavu Valgamaal korduvalt viga saanud

Valgas tegutsevad tööinspektsiooni spetsialistid Müllersoni ärimajas.

FOTO: Timo Arbeiter / Valgamaalane

Tänavu kuue kuuga kontrollisid tööinspektsiooni inspektorid töökeskkonnaalast olukorda 43 Valgamaa ettevõttes. Mullu samal perioodil tehti seda 52 maakonna ettevõttes.

Inspektsiooni teabespetsialisti Kaja Tamme teatel avastati Valgamaal esimesel poolaastal 105 rikkumist, eelmisel aastal leiti neid samal perioodil 169.

Töösuhteid kontrolliti poole aasta jooksul 12 Valgamaa ettevõttes, kus avastati kokku 41 rikkumist. Mullu leiti 22 ettevõttes kokku 70 rikkumist.

Seoses töötervishoiu, tööohutuse ja töösuhetealase seadusandluse rikkumisega menetleti neli väärtegu. Kokku määrati maakonna ettevõtetele nendega seoses trahve 850 euro ulatuses.

Esimese kuue kuuga registreeriti Valga linnas ja maakonnas 27 tööõnnetust, millest neli olid raske tervisekahjustusega. Eelmise aasta samal perioodil registreeriti 26 tööõnnetust, millest raskeid oli kaheksa.

Tööinspektor Heikki Taidre toob välja, et üha sagedamini on tööõnnetuse põhjuseks kukkumine. Lisaks on käesoleval aastal Valgamaal registreeritud juba kolm rünnet politseinike vastu, kes said rünnakus vigastada.

Tagasi üles