Mullu registreeriti Eestis 6000 uut äriühingut

Paljud töökäed leidsid endale rakenduse uutes ettevõtetes.

FOTO: Arvo Meeks/Valgamaalane

Statistikaameti statistilise profiili järgi oli Eestis aastavahetuse seisuga kokku registreeritud 141 000 majandusüksust, mis on 4000 üksust enam kui aasta varem, selgub ameti aastaraamatust.

Sealjuures vähenes füüsilisest isikutest ettevõtete (FIE) ja kasumitaotluseta üksuste arv ja äriühinguid tuli juurde. Kokku lisandus 6000 äriühingut, neist üle 5500 olid osaühingud. Üheks osaühingute loomise hoogustumise põhjuseks võib pidada osaühingu kui piiratud vastutusega äriühingu registreerimisel kohese osakapitali sissemaksmise nõude kaotamist, et soodustada ettevõtluse kasvu.

Mittetulundusühingute (MTÜ) arv kahanes üle 1300 võrra, sihtasutusi tuli veidi juurde – 42. Selle põhjus on eelkõige MTÜ-de andmete korrastamises: juriidilisest registrist hakati massiliselt MTÜ-sid kustutama majandusaasta aruannete esitamata jätmise tõttu. Kõikidest registris olevatest MTÜ-dest likvideeriti 2012. aastal üle 3300.

Lisandunud ettevõtetest ligi 5000 olid alla kümne töötajaga mikroettevõtted. Juurde tuli kaheksa vähemalt 250 töötajaga suurettevõtet, seda peamiselt suurenemise teel. Kõige enam kasvas suurettevõtete arv Tartu ja Ida-Viru maakonnas – kummaski kolme ettevõtte võrra –, Harjumaal kahe võrra.

Tagasi üles