Liitumisläbirääkimised Rõngu vallaga – Valgamaalt üks «jah», üks «ei»

Pärast üksmeelset otsust tekkis Puka vallavolikogus elav arutelu ühinemisläbirääkimiste teemal. Vasakul volikogu esimees Kalle Põldmägi.

FOTO: Eleri Lõhmus / Valgamaalane

Kui Puka vallavolikogu toetas neljapäevasel istungil üksmeelselt ettepanekut alustada ühinemisläbirääkimisi Rõngu vallaga, siis Palupera volikogu mitte.

Puka vallavanem Heikki Kadaja ütles pärast istungit, et läbirääkimiste alustamine ei tähenda veel liitumist. Tema sõnul tähendab neljapäevane otsus, et Puka ja Rõngu valla esindajad hakkavad üheskoos arutama, milline võiks olla ühine omavalitsus.

«Arutame, kas sellest võiks saada asja või mitte,» täpsustas vallavanem. Kadaja sõnutsi on liitumisel mitu nüanssi, mis võivad kaalukaussi ühele või teisele poole kallutada. Näiteks tõi ta välja küsimuse, mis saab Puka valla liitumisel Rõnguga maakonna ühtsusest. «Need ei saa olema kindlasti kerged läbirääkimised,» lisas Heikki Kadaja.

Võib kasvada liiga suureks

Rõngu vald on ühteheitmise ettepanekud teinud lisaks Pukale veel ka Palupera vallale Valgamaalt ning Konguta, Rannu ja Nõo valdadele Tartumaalt. Kadaja sõnutsi võib tekkida aga oht, et loodav omavalitsus kasvab liiga suureks.

Samas ei pruugi kõik vallad läbirääkimisi alustadagi, nagu ei pruugi ka läbirääkimised viia liitumiseni.

Palupera vallavanem Terje Korss tõdeski, et kui esiti oli Palupera vallavolikogu Rõngu ettepaneku suhtes positiivselt meelestatud, siis möödunud nädala istungil ütlesid volinikud hääletusel siiski Rõngu vallale «ei».

Millal aga Puka ja Rõngu läbirääkimistest võiks välja kooruda otsus, Heikki Kadaja veel öelda ei osanud. Ta põhjendas, et tegu on pika protsessiga, mis muu hulgas eeldab rahvahääletust.

Puka vallavolikogu esimees Kalle Põldmägi ütles, et järgmisel volikogu istungil määratakse Puka valla esindajad, kes hakkavad ühinemisläbirääkimistega tegelema.

Vaatavad pigem Tartu poole

Põldmägi sõnas pärast volikogu otsust, et paraku on Puka vald Valgamaal sellises seisus, et ükski kolmest maakonnasisesest tõmbekeskusest – Valga, Otepää ega Tõrva – Pukale erilised tõmbekeskused ei ole.

Näiteks suurema ostlemisvajaduse puhul vaatavad pukalased pigem Tartu poole. Seega, kui üleüldse kellegagi ühineda, võiks seda Põldmäe hinnangul pigem tehagi Tartumaa vallaga.

«Kui selline ühinemine peakski tulema, siis minu teada looks see Eestis pretsedendi. Midagi sellist pole varem tehtud,» sõnas Põldmägi.

Volikogu esimees tõi samas välja, et seda, kuidas läbirääkimised lähevad, ta prognoosida ei oska, sest mujalt on kuulda olnud, et omavalitsuste ühinemine on ka probleeme kaasa toonud.

Valga maavanem Margus Lepik rõhutas Puka valla soovi alustada liitumisläbirääkimisi kommenteerides, et Valgamaa on toimiv tervik, kus tehakse kenasti koostööd.

«Piiride muutmine lõhub neid sidemeid ja see võib viia teatud teenuste halvenemiseni. Meie eesmärk on säilitada maakonna tervik,» lausus Lepik.

Tema sõnul on praegu maakonnas välja kujunenud kolm tõmbekeskust ning muutused tooks kaasa nende keskuste rolli muutumise nii elanike kui maakonna jaoks. «Kus saaks olema siis see uus tõmbekeskus?» esitas maavanem retoorilise küsimuse.

Ta lisas, et võimalikud muutused ei seisneks ju ainult uue maakonna piiri joonistamises, vaid vaadata tuleb nii transpordi, esmatasandi arstiabi, hariduse kui muid kriteeriume.

«Kaaluda tuleks kindlasti ka võimaliku uue omavalitsuse liitumist Valgamaaga. Arvan, et nii Palupera kui Puka inimesed arutavad liitumisvõimalusi põhjalikult ja kaaluvad nii plusse kui miinuseid,» oli maavanem kindel.

Vallajuht maakonna piiris probleemi ei näe

Rõngu vallavanem Priit Pramann oli läbirääkimiste suhtes optimistlik ja loodab enda sõnul, et septembris, kui puhkused lõppenud, võiksid juba arutelud pihta hakata. Ta rääkis, et praegu on veel keeruline öelda, missugused teemad võiksid kõige põletavamaks osutada.

«Eks iga omavalitsus on erinev, aga haridus, transport, info ja teenuste kättesaadavus on igal pool tähtsad küsimused. Muidugi, kõige suurem vaidlus käib alati nime üle,» sõnas Pramann.

Ta avaldas samas arvamust, et maakonna piirist Rõngu ja Puka valla vahel probleemi tekkida ei tohiks. «Kindlasti anname siinkohal maavanematele ka sõna,» lisas Pramann.

Arutelu selle üle, et Puka vald võiks ühinemise osas ka Rõngu poole vaadata, tekkis, kui Aakre külaselts saatis Rõngu vallavalitsusele ja volikogule taotluse, milles seisis, et Aakre, Pühaste, Rebaste, Purtsi, Palamuste ja Pedaste külad Puka vallast soovivad Rõnguga liituda. Rõngu vallavolikogu tegi aga ettepaneku läbirääkimiste alustamiseks tervele vallale.

Tagasi üles
Back