Muinsuskaitseamet algatas teadustööde konkursi, et motiveerida üliõpilasi tegelema valdkonda puudutavate teemadega ja uurima riikliku kaitse all olevaid mälestisi, aidates sellega kaasa Eesti kultuuripärandi säilitamisele.

Tellijale