Uuring aitab kujundada põllumajanduspoliitikat

Foto on illustreeriv.

FOTO: Arvo Meeks / Valgamaalane

Septembri algusest 15. novembrini toimub Eestis põllumajanduse struktuuri uuring, mida korraldatakse kõikides Euroopa Liidu riikides ning mille tulemused on alus Euroopa Liidu ühisele põllumajanduspoliitikale, teatas statistikaamet.

Eesti 2013. aasta uuring on valikuuring, mis tähendab, et andmeid kogutakse vaid valikusse sattunud ligi 10 000 majapidamiselt.

Uuringu küsimustikud on eeltäidetud PRIA taime- ja loomakasvatuse andmetega. Küsitakse ka muude tulutoovate tegevuste kohta, mis põllumajandustootmise kõrval aitavad paremini ära majandada. Samuti uuritakse tööjõu ja põllumajandusmasinate olemasolu ja kasutust.

Esimest korda uuritakse ka üha aktuaalsemaks muutuvaid põllumajandusmaa rendihindu. Eesti 940 000 hektarist põllumajandusmaast üle poole on kasutajatelt rendile võetud, suurematel majapidamistel ulatub rendimaa osatähtsus üle 70%.

Rendimaksed tõstavad aga tootmiskulusid, vähendavad kasumit või suurendavad eelkõige toidu hinda. Viimase kümnendi jooksul on põllumajandusmaa pind suurenenud ligi 70 000 hektari võrra just rendimaa arvel.

Neid ja kõiki muid uuringuga seotud andmeid saab valikusse sattunud majapidamise valdaja esitada septembris statistikaameti veebilehel, kus juba ootavad ees eri allikatest kokku kogutud andmed, mida vajadusel saab kõiki täpsustada.

Andmeid saavad veebis esitada nii elektroonilise andmeedastuskanali eSTAT kasutajad kui ka kõik teised valikusse langenud majapidamised, nii juriidilised kui ka füüsilised isikud. Kõigile, keda oodatakse andmeid esitama, on saadetud teavituskiri koos kogutavate andmete loeteluga.

Väiksemate majapidamistega, kes ei ole eSTATi kasutajad ja interneti teel andmeid ei esita, võtab statistikaamet oktoobris ühendust telefoni teel.

Uuringu tulemusi kasutatakse nii Eesti kui Euroopa tasemel põllumajanduse muutuste hindamiseks ja tulevikuplaanide kavandamiseks.
 

Tagasi üles