Keskused aitavad oma kohta otsivaid noori

Noored.

FOTO: Arvo Meeks / Valgamaalane

Noortekeskused üle Eesti astuvad sammukese lähemale olukorra lahendamisele, mille kohaselt ligi kuuendik ehk enam kui 40 000 Eestis elavatest 15‒29aastastest noortest ei õpi ega tööta.

Noorte väljavaadete parandamiseks on Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus, praegu juba 103 noortekeskust koondav katuseorganisatsioon, alustanud koostöös 20 noortekeskusega oma kohta otsivate noorte kaasamiseks sobiva mudeli väljatöötamist.

Tööturult või haridusest eemale jäänud noorte kaasamiseks sobiva mudeli väljatöötamisel alustatakse noorsootöötajate pädevuse tõstmisest. Noortekeskuste esindajatele korraldatakse põhjalik ettevalmistus, millega alustati 18. septembril Harjumaal Endla talus.

Koolituse käigus pandi paika ühtlasem kaasamise ja õpitegevuse analüüsi metoodika, sest iga noore puhul toimub kaasamine ja vabatahtliku tegevuse pakkumine juhtumipõhiselt ehk igale noorele lähenetakse erinevalt. Iga noor saab tegevuse lõppedes vabatahtliku passi.

Noortekeskuste ühenduse tegevjuht Heidi Paabort võtab algatuse kokku järgmiselt: «Noortekeskuste enda kaasamine ja väljapakutud tegevusvõimalused tagavad ajakohase ja vajadustest tingitud teenuse kohapealse elluviimise, sest noortekeskused on teadlikud piirkonna tegelikest vajadustest ning tunnevad noori».

Lahendus keskendub noortekeskuste jätkusuutlikkusele ning järjepidevusele, mis kindlustab, et vabatahtliku tegevuse teenus jääb toimima ka pärast antud algatuse tegevuste lõppemist. Algatuse tulemusel on 2014. aasta lõpuks on Eesti ANK läbi allhankijate kaasanud vabatahtliku töösse 600 sihtgrupi noort ning teavitanud võimalustest lisaks 5000 noort üle Eesti.

Tegevused saavad teoks tänu Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toetusele «Noorte vabatahtlikus tegevuses osalemise edendamine» projektile ning Euroopa Noored Eesti büroo panusele.

Tagasi üles
Back