iDeal kampaania

Valgamaale kavandatavate kompetentsikeskuste ideekavandid kiideti heaks

Nurgakivi panek Valga kutseõppekeskuse uuele õppekompleksile.

FOTO: Arvo Meeks / Valgamaalane

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) juhatus tegi 28. jaanuaril otsuse heaks kiita üheksa piirkondliku kompetentsikeskuse arendamise ideekavandit. Väljapoole Harju- ja Tartumaad rajatavates kompetentsikeskustes hakatakse ettevõtjate ja teadlaste koostöös välja töötama rahvusvahelise konkurentsivõimega uuendusi piirkonnale omastes valdkondades.

Teiste seas sai heakskiidu ka Valgamaa kutseõppekeskuse ideekavand "Valga energiatõhusa logistika kompetentsikeskus". Samuti "SolarBase - innovatiivse hoone ja elukeskkonna kompetentsikeskus", mille esitas Innovatiivse Hoone ja Elukeskkonna Kompetentsikeskuse SA ja mille asukohaks kavandatud Vidrike.

"Mul on hea meel, et mitmed väiksemate linnade ettevõtted, haridusasutused ja omavalitsused on tänaseks suutnud välja valida ja kokku leppida just selle oma valdkonna, kuhu investeerides saab kogu piirkonna ettevõtlus hoogu juurde," ütles regionaalminister Siim Valmar Kiisler.
„Me ei taha toetada betoonkarpide ehitamist. Toetame tegevusi, mis aitavad reaalselt parandada meie inimeste teadmisi ja oskusi ning seeläbi pakuvad ettevõtetele püsivat tuge uute teenuste ja toodete väljatöötamiseks. Nii tekib piirkondadesse ka uusi tasuvaid töökohti," lisas Kiisler.
EASi ettevõtluskeskkonna divisjoni direktori Monica Hankovi sõnul on edasiarendamiseks rohelise tule saanud ideede hulgas nii neid, mis käsitlevad arendusi Eesti traditsioonilistes ettevõtlusvaldkondades, kui ka uuemaid tegevussuundi.
Traditsioonilisematest valdkondadest on esindatud ideed puidu- ja põlevkivitööstuse ning logistika vallas, taastekkinud piirkondliku traditsiooni arendamisega on seotud väikelaevaehitus, uuematest valdkondadest võib nimetada innovatsiooni pärandkultuuri valdkonna ettevõtluses, samuti energiatõhusate hoonete rajamisel ja säästliku elukeskkonna loomisel.
Olemasolevale kohalikule ettevõtlustraditsioonile toetudes kavandatakse näiteks väikelaevaehituse kompetentsikeskuse loomist Saaremaale ning puidutöötlemise tehnoloogia ja tootearenduse kompetentsikeskust Võrumaale. Mõlemas piirkonnas on valdkonna arendamise taga nii ettevõtjad, kohapealsed õppeasutused kui ka muu avalik sektor.
Üheksa kavandit valis EAS 18 esitatud kavandi seast, lähtudes kompetentsi prioriteetsusest piirkonnas, kavandatud tegevuste asjakohasusest ja vastavusest toetuse mõjueesmärkidele. Lisaks andsid valdkondlikud eksperdid soovitusi ideede edasiarendamiseks. Heaks kiidetud ideekavandite esitajatel on nüüd võimalik taotleda toetust piirkondlike kompetentsikeskuste väljaarendamiseks - ettevalmistavateks tegevusteks kuni 0,5 miljonit ja ellurakendamiseks kuni 50 miljonit krooni kompetentsikeskuse kohta.
Heaks kiideti lisaks Valgamaaga seotutele järgmised kompetentsikeskuste ideekavandid:
• „Väikelaevaehituse kompetentsikeskus" - esitaja TTÜ Kuressaare Kolledž, kavandatud asukoht Kuressaare;
• „Põlevkivi kompetentsikeskus" - esitaja TTÜ, kavandatud asukoht Kohtla-Järve;
• „Terviseedenduse ja taastusravi kompetentsikeskus" - esitaja Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledž, kavandatud asukoht Haapsalu;
• „Teadmistepõhiste tervise- ja loodustoodete kompetentsikeskus" - esitaja Eesti Maaülikool, kavandatud asukoht Polli (Viljandi maakond);
• „Puidutöötlemise tehnoloogia ja tootearenduse kompetentsikeskus" - esitaja Võrumaa Kutsehariduskeskus, kavandatud asukoht Väimela (Võru maakond);
• „Viljandimaa regionaalne kompetentsikeskus ehk Sakala keskus" - esitaja Tartu Ülikool, kavandatud asukoht Viljandi maakond, Viljandi;
• „Targa Maja kompetentsikeskus" - esitaja Virumaa Kompetentsikeskus SA, kavandatud asukoht Rakvere.
Kompetentsikeskuste arendamist rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles