Põhikooli õpilased panevad vee teemal teadmised proovile

Foto on illustreeriv.

FOTO: Arvo Meeks / Valgamaalane

Keskkonnaamet korraldab novembris igas Eesti maakonnas veeteemalise viktoriini «Puhas vesi hoiab elu!», mille eesmärk on ergutada õpilaste huvi vee vastu.

Veeteemalised viktoriinid toimuvad 12.–21. novembrini maakonnakeskustes ning nendes osalevad 5.–7. klassi õpilased neljaliikmeliste võistkondadega. Viktoriini küsimused on veega seotud valdkondadest: vesi kui aine, vee olekud, põhja- ja pinnavesi, vesi kui elukeskkond, vee kasutamine, veekaitse korraldus, vee reostumine ja selle puhastamine. Iga maakonna kolme parimat võistkonda premeeritakse diplomite ja meenetega.

«Viktoriinil saavad õpilased oma veealased teadmised proovile panna. Lisaks saavad nad osaleda töötubades, nagu näiteks »Kaladele külla« ja »Looduslikud veed«. Koolide huvi viktoriinil osalemise vastu on olnud suur ja mõnes maakonnas täitusid kohad nii kiiresti, et osa võistkondi pidi kahjuks ukse taha jääma,» ütles keskkonnahariduse osakonna juhataja Maris Kivistik.

2013. aasta on ÜRO poolt kuulutatud rahvusvaheliseks veealase koostöö aastaks. Eestile tähendab veealane koostöö eeskätt meie veekogude hoidmist ja kaitsmist. Aasta vältel toimuvate tegevuste eesmärk on muuta Eesti elanik teadlikumaks puhta vee varude hetkeseisust – kas meil on vett piisavalt, kuidas säästlikult vett kasutada ning milline on Eesti veekogude seisukord.

Viktoriin toimub keskkonnainvesteeringute keskuse toel projekti «Veeteemalise viktoriini läbiviimine ja õppemapi väljatöötamine» käigus. Projekti eesmärk on juhtida õpilasi mõtlema veeressursside mõistlikule ja säästlikule tarbimisele.

Tagasi üles