Riigieksamitele on registreerunud üle kümne tuhande õpilase

Kuigi sel aastal muutus riigieksamite valikud, siis eksamikorralduses see muutusi kaasa ei too.

FOTO: Arvo Meeks/Valgamaalane

SA Innove 2014. aastal läbiviidavatele riigieksamitele on esialgsetel andmetel registreerunud 10 508 eksamisooritajat, kellest 8430 on gümnaasiumiõpilased, 784 gümnaasiumi varem lõpetanud ning 1294 kutseõppeasutuste õpilased. Kokku tehakse tänavu 27 216 eksamit.

Nagu teatas Valgamaalasele Innove kommunikatsioonijuht Anneli Aab, on Valgamaal eksamisooritajaid sellel aastal kokku 170. Kokku teevad nad 498 eksamit.

Alates käesolevast õppeaastast peab õpilane gümnaasiumi lõpetamiseks sooritama eesti keele või eesti keele teise keelena, matemaatika ja võõrkeele riigieksamid. Lisaks riigieksamitele tuleb gümnaasiumi lõpetamiseks sooritada koolieksam ja õpilasuurimus või praktiline töö.

Eesti keele riigieksamile registreerus 7367 ja eesti keele kui teise keele riigieksamile registreerus 2312 õpilast.

Matemaatika riigieksami puhul pidi õpilane valima kitsa või laia kursuse alusel koostatud eksamitöö vahel. Matemaatika kitsa kursuse eksami valis 4395 ja laia kursuse eksami 4434 eksamisooritajat, 22 õpilast Tallinna saksa gümnaasiumist sooritavad Saksa üldise kõrgkooliküpsuse matemaatika eksami saksa keeles.

Võõrkeele riigieksami puhul oli õpilasel kolm valikuvõimalust. Nüüd saab riigieksamina valida Innove vahendatud rahvusvahelise prantsuse, saksa või vene keele eksami, mille sooritamisel saab õpilane rahvusvaheliselt tunnustatud keeleoskuse tunnistuse. Teiseks võib sooritada riigi koostatava inglise keele riigieksami, mille eduka läbimise korral antakse õpilasele B1- või B2-taseme keeleoskustunnistus. Samuti võib õpilane ise sooritada juba varem rahvusvahelise eksami vähemalt B1-tasemele.

Inglise keele eksami valis 8059, saksa keele erinevaid eksameid valis kokku 213, vene keele võõrkeelena valis 269 ja prantsuse keele eksami sooritamise valis 145 eksaminandi. 274 õpilast esitas võõrkeele riigieksami asendamiseks rahvusvaheliselt tunnustatud võõrkeeleeksami tunnistuse, millega loeti riigieksam sooritatuks.

SA Innove testide korralduskeskuse juhi Andres Ääremaa sõnul muutusid sellest aastast küll riigieksamite valikud, kuid eksamikorralduses see muutusi kaasa ei too. „Eksamite tulemused avaldatakse järk-järgult pärast eksamite hindamisperioodi lõppu. Eksamitunnistused väljastatakse aga 20. juunil,“ sõnas Ääremaa.

Tagasi üles
Back