Turismirahvas tihendab koostööd

Ettevõtjad ümarlaual.

FOTO: Monika Otrokova

Otepää Golfi seminariruumis leidis 8. aprillil aset Otepää piirkonna turismiettevõtjate ümarlaud. Arutati suvehooaja avamist ja edaspidist koostööd, osalesid ettevõtjad ka kaugematest piirkondadest. Kokkutulnuid tervitas Otepää vallavanem Kuldar Veere, osales ka Otepää vallavolikogu esimees Jaanus Raidal.

Lisaks tavapärasele Otepää piirkonna nelja valla – Otepää, Puka, Sangaste ja Palupera – ettevõtjatele olid kohal naabervaldade esindajad Valgjärvest, Urvastest ja Kanepist.

Otepää Turismi juhataja Ene Reedi sõnas, et uue, riikliku turismiarengukava 2014–2020 läbiv põhimõte on lähtumine külastaja teekonnast, mille kohaselt peab külastuselamus olema kvaliteetne, külalislahke ja turvaline ning igas vanuses ja erivajadustega inimestele kättesaadav. Tulenevalt sellest saabki Otepää turismipiirkonnana vaadelda Otepää naabervaldu umbes 50–70 km raadiuses.

Otepää jooksutuuri üks korraldajatest Margus Mäll tutvustas piirkonnas uut üritust – Otepää jooksutuuri, mis toimub 30. maist 1. juunini. Jooksutuuri käigus on planeeritud 31. mail Pühajärve pargis pidulikult avada turismi suvine hooaeg. Ümarlaual tehti ka praktilist tööd – erinevad laudkonnad pidid koos välja mõtlema perepuhkuse tooteid ja teenuseid, mida saaks piirkonnas pakkuda.

Räägiti ka omavahelisest edasisest koostööst. Tõdeti, et taolised ümarlauad, koosolekud ja õppereisid on üksteise tundmaõppimiseks hädavajalikud, et piirkonnas turistidele paremaid teenuseid pakkuda. «Mul on hea meel, et see koosolek sai alguseks järgnevatele kohtumistele ja aruteludele, mille käigus kujundada piirkonna ühine turismi arengu- ja turunduskava,» ütles Ene Reedi.

Kanepi valla kultuuri- ja spordinõunik Kristel Kuslap tõdes, et vaatamata regionaalpoliitikale ja maakonnapiiridele tuleks turismiettevõtjate võrgustikku edasi arendada.

«Otepääl on hästi toimiv turismialane struktuur, ka Kanepi vallas on palju võimalusi, mida võiks paremini ära kasutada ja jõulisemalt ning konkreetsemalt turismikaardil välja tuua. Tähtis on, et lisaks koosolekutele, mis on väga olulised, kuna seeläbi saavad turismiettevõtjad üksteisest rohkem teada ja kasutada seda paremaks koostööks, oleks olemas ka nägemus, kuidas koos edasi minna,» rääkis Kuslap.

Lepiti kokku, et järgmine turismiasjaliste töökoosolek on 8. mail Hellenurme vesiveskis kell 10–14.

Ümarlaua korraldas SA Otepää Turism.

Tagasi üles