Probleemsed noored vajavad enam tähelepanu

Edgar Schlümmer

FOTO: Peeter Langovits / Postimees / Scanpix

Noorsootöö organisatsioonid ei paku Eestis piisavalt teenuseid ega tegevusi, mis oleksid spetsiifiliselt suunatud õigusrikkumisi toime pannud noorte kaasamisele ning korduvõigusrikkumiste ennetamisele. Samas saavad nad taotleda tuge vastavate tegevuste käivitamiseks, töötajaskonna pädevuse suurendamiseks ning koostöö tõhustamiseks.

Projektitaotlused tuleb esitada Eesti noorsootöö keskusele. Oodatud on taotlused nii avaliku sektori asutustelt, omavalitsustelt ja nende allasutustelt, sihtasutustelt, ülikoolidelt kui MTÜdelt, kellel piisav noorsootööalane kogemus.

Eesti Noorsootöö Keskuse direktor Edgar Schlümmer leiab, et lisaks niinimetatud esmasele ennetusele, mida noorsootöö peamiselt teeb ning mis võimalikud riskid ja probleemid ära hoiab, on oluline pöörata spetsiifilisemat tähelepanu ka neile noortele, kes mingil põhjusel riskigruppi on sattunud.

«Iga noor on väärtus ning noori peab nende positiivsel arenguteel toetama igal võimalikul moel – eriti siis, kui ümbritsev keskkond sunnib noori tegema ühiskonnas mitteaktsepteeritavaid tegusid,» ütles Schlümmer.

Taotlusvooru «Tõrjutud noorte sotsiaalne kaasamine ja õigusrikkumiste ennetamine» vahendusel jagatakse EMP toetuste programmist «Riskilapsed ja -noored» toetusi summas 340 000 eurot, minimaalne toetus ühe projekti kohta on 170 000 eurot. Taotlusvoor sulgub 10. septembril 2014.

Taotlusvooru dokumendid leiab Eesti noorsootöö keskuse kodulehelt.
 

Tagasi üles