Valgamaa töötusega ikka esirinnas

Foto on illustreeriv.

FOTO: Arvo Meeks / Valgamaalane

Aprillis vähenes registreeritud töötute arv Eestis 0,5 protsendipunkti, kuu lõpus oli töötuna arvel 32 662 inimest ehk 5,1 protsenti 16aastasest kuni pensioniealisest tööjõust.

Aprillis registreeris end töötukassas 4508 uut töötut. Kuu jooksul sai töötukassa abiga tööle või alustas ettevõtlusega 4115 inimest.

Kõrgeim oli registreeritud töötuse määr Ida-Virumaal ja Valgamaal, vastavalt 9,8 ja 9,3 protsenti, madalaim Tartumaal ja Harjumaal, kus see oli vastavalt 3,8 ja 4 protsenti.

Kõige suurema osa ehk 19 protsenti eelnevalt töötanud registreeritud töötutest moodustasid oskus- ja käsitöölised, lihttöölised ning teenindus- ja müügitöötajad, kelle osakaal oli 16 protsenti.

Aprilli jooksul lisandus märtsiga võrreldes vähem uusi tööpakkumisi. Kuu jooksul lisandus 4749 uut tööpakkumist, millest 57 protsenti sisestati töötukassa portaali kaudu. Kuu jooksul vahendatavate töökohtade koguarv oli 10 431.

Kõige suurem osakaal vahendatavatest töökohtadest ehk 23 protsenti oli teenindus- ja müügitöötajatele. Järgnesid lihttöölistele ning oskus- ja käsitöölistele pakutavad töökohad, mille osakaal oli mõlemal juhul 16 protsenti.

Tööalasel koolitusel osales aprillis 3988 ja tööotsingu koolitusel 1144 inimest. Tööpraktikal osales 721, tööharjutusel 802 ning tööklubis 834 inimest. Karjäärinõustamise teenust osutati 1798 korral. Ettevõtluse alustamise toetuse abil sai ettevõtte luua 45 inimest, kelle äriplaanide kohaselt luuakse 75 uut töökohta. Palgatoetusega oli aprillis töötamas 1309 inimest. Lisaks osales veel 1815 inimest teistes aktiivsetes meetmetes.

Töötukassa maksis aprillis töötuskindlustushüvitist 11 335 inimesele ehk 29 protsendile kuu jooksul arvel olnud töötutest. Keskmine täiskalendrikuu eest makstud hüvitis oli 375 eurot ning hüvitisteks maksti kokku üle 3,8 miljoni euro. Ligikaudu 112 euro suurust töötutoetust sai aprillis 8250 inimest ehk 21 protsenti kuu jooksul arvel olnud töötutest.

Kindlustushüvitist koondamise korral määras töötukassa aprillis 525 inimesele. Keskmine aprillis määratud hüvitis oli 1562 eurot ning hüvitisteks maksti kokku üle 851 000 euro.

Tööandja maksejõuetuse hüvitise määras töötukassa aprillis 313 inimesele. Keskmine määratud hüvitis oli 2332 eurot ning hüvitisteks maksti aprillis üle 730 000 euro.

Tagasi üles