Selgus uus muusikakooli direktor

Tiia Parmo

FOTO: Hele Heletäht

Tänasest alustab Valga muusikakooli direktorina tööd pikaajalise juhtimiskogemusega muusikapedagoog Tiia Parmo.

Muusikakooli senine direktor Ants Loos otsustas direktoriameti maha panna ja pühenduda tööle muusikaõpetajana.

Valga linnavalitsuse poolt välja kuulutatud muusikakooli direktori vabale ametikohale kandideeris kuus soovijat, kellest kvalifitseerus kaks. Komisjon valis muusikakooli direktoriks Tiia Parmo ja linnapea Kalev Härk sõlmis temaga töölepingu alates 5. juunist.

Tiia Parmol on pikaajaline ja mitmekülgne juhtimisalane kogemus. Ta on töötanud Karksi Nuia muusikakooli direktorina ja Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia muusikaosakonnas programmijuhina. Eelnevalt on ta töötanud ka klaveriõpetaja ja kontsertmeistrina mitmes huvi- ja keskkoolis.

Komisjoni esimehe Lauri Drubinši sõnul on Tiia Parmol soov kujundada Valga muusikakoolist maakonna kompetentsikeskus muusika valdkonnas.

Uus direktor leiab, et koolil tuleb tihendada sidemeid Eesti muusikakõrgkoolidega ja leiab võimaliku oleva Valga muusikakoolist arendada muusikarakendusõppekava pedagoogilise praktika baas pilliõpetuse suunal.

Tagasi üles