Sõidukijuhid eiravad piiranguid

Foto on illustreeriv.

FOTO: Elmo Riig / Sakala / Scanpix

Keskkonnainspektsioon tuletab puhkajatele ja loodusesse minejatele meelde, et looduskaitseseadus keelab veekogude kallastel ATVde, autode, krossirataste ja muude mootorsõidukitega liikumise. Sõita tohib ainult selleks ettenähtud teedel.

Puhkustehooajal sagenevad kõned, milles antakse keskkonnainspektsioonile teada rannas ringi kihutavast ATVst, veepiirini sõitnud autost või muust sarnasest ranna- ja kaldakaitsenõuete rikkumisest. Osal juhtudest on tegu teadmatusega, paljudel juhtudel lihtsalt hoolimatusega.

«Arvatakse, et kui ATV on maastikusõiduk, tohibki sellega igal pool looduses sõita,» ütles keskkonnainspektsiooni Harjumaa büroo juhtivinspektor Kris Heinsoo.

Näiteks oli sel kevadel Harjumaal probleem ATV-juhiga, kes sõitis Klooga ranna piiranguvööndis. Mehe enda sõnul katsetas ta oma sõiduvahendit.

Tihtipeale tahavad inimesed sõita rannale võimalikult lähedale, mistõttu on näiteks Lohusalu rannas näha lausa sissesõidetud roopad.

Veekogude puhul tuleb meeles pidada, et kõigile veekogudele on kehtestatud piiranguvöönd, mille eesmärk on kaitsta rannal või kaldal asuvaid looduskooslusi – taimestikku, linde, loomi – ning säilitada puhkamisvõimalusi.

Piiranguvööndi laius sõltub veekogu suurusest. Läänemere ja meie suuremate järvede – Peipsi, Pihkva, Lämmijärve ja Võrtsjärve – piiranguvöönd on 200 meetrit, üle 10 hektari suurusel järvel või veehoidlal ning üle 25 ruutkilomeetri suuruse valgalaga jõel või ojal 100 meetrit, kõige väiksematel veekogudel 50 meetrit.

Piiranguvööndis tohib sõita ainult selleks ettenähtud teedel. Erandiks on juhtumid, mis on seotud haljasala hooldustöödega tiheasustusalal, kalapüügiks vajaliku veesõiduki vetteviimisega või metsa- või põllumajandustöödega maatulundusmaal.

Tagasi üles