iDeal kampaania

Alates juulist näeb kohtute määratud nõudeid e-maksuametis

Alates juulist näeb kohtute määratud nõudeid e-maksuametis.

FOTO: Internet

Alates 1. juulist on võimalik tutvuda ka kohtu või prokuratuuri määratud nõuetega ja oma kohtuasjade riigilõivudega e-maksuameti/e-tolli kaudu. See on viimane samm 2012. aastal alustatud mitme riigiasutuse nõuete koondamisel maksu- ja tolliameti maksukohustuslaste registri andmebaasi.

Nõuete koondamisega on võimalik riigil neid tõhusamalt hallata ning kohustatud isikutel on võimalik saada parem ülevaade oma rahalistest kohustustest riigi ees.

Projekti käigus loodi riigilõivude ja osakapitali deposiitide tasumiseks isikule eraldi riigilõivude ja tagatiste konto ning muutusid nimetatud riigilõivude ja osakapitali deposiitide tasumiseks mõeldud rahandusministeeriumi pangakontod. Uute kontode kohta on info avaldatud rahandusministeeriumi kodulehel. Pangakontod ja viitenumbrid riigilõivu tasumiseks ei muutu maksekäsu kiirmenetluses.

Kohtu või prokuratuuri määratud nõude tasumiseks tuleb kasutada lahendis toodud pangakonto numbrit ning konkreetsele nõudele antud unikaalset viitenumbrit. Tasutud summad kajastuvad maksukohustuslaste registris oleval maksja ettemaksukontol või riigilõivu ja tagatiste ettemaksukontol.

Nõuet on võimalik tasuda maksu- ja tolliameti pangakontodele läbi avaliku e-toimiku, e-maksuameti ja internetipanga kaudu ning panga kontorist. Info pangakontode kohta on avaldatud maksu- ja tolliameti kodulehel.

Lõivude tasumisel tuleb kasutada kohtust või avalikust e-toimikust saadud unikaalset viitenumbrit. Isik ei pea kasutama viitenumbrit, kui ta tasub riigilõivu enne toimingu tegemise taotlemist.

Riigilõivude ja tagatiste ettemaksukontole tasutud summasid ei kasutata isiku maksukohustuste ning kohtute või prokuratuuri lahenditega välja mõistetud avalik-õiguslike rahaliste nõuete tasumiseks, kui konto omanik selleks ise soovi ei avalda. Enammakstud lõivude tagastamise taotlus tuleb endiselt esitada riigilõivu võtjale ehk sellele kohtule, kelle juures sooviti lõivustatud toimingut teha.

Nõuete haldajaks ja sissenõudjaks jäävad endiselt riigi tugiteenuste keskus ja prokuratuur, kes muu hulgas edastavad tähtpäevaks tasumata nõuded sundtäitmise läbiviimiseks kohtutäiturile.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles