Suurimat kahju tekitasid salakalastajad

Röövpüüdjate võrgud, mis keskkonnainspektsioon leiab, kõrvaldatakse püügilt ja ametkond võtab need enda valdusesse.

FOTO: Margus Ansu / Postimees

Kuigi keskkonnaalaste rikkumiste arv on Eestis aastatega vähenenud, jätkub ikka neid, kes loodusele kurja teevad. Mullu tuvastati Eestis üle 3000 rikkumise, sealhulgas 135 Valgamaal.

Tellijale

Kõige enam rikkumisi – 2523 – tuvastas mullu keskkonnainspektsioon. Enam kui pool nendest oli seotud kalapüügiga. Ligi 300 oli rikkumisi jäätmevaldkonnas, rohkem kui sajal korral rikuti jahiseadust ja veekaitsenõudeid.

Õigusrikkumiste eest määrati trahve kokku 1184 isikule kogusummas
172 004 eurot. Salapüügi eest sai trahvi 557 isikut, looduskaitsenõuete ja jäätmeseaduse rikkumise eest vastavalt 171 ja 143 isikut. Keskkonnakahju kogusummaks arvutati 187 193 eurot. Üle poole sellest tekitas ebaseaduslik kalapüük.

Tagasi üles