Valgamaa töötus ikka esirinnas

Foto on illustreeriv.

FOTO: Arvo Meeks / Valgamaalane

Kuu lõpus oli Eestis töötuna arvel 27 677 inimest ehk 4,4% 16aastasest kuni pensioniealisest tööjõust.

Juunis registreeris end töötukassas 4403 uut töötut. Töötukassa abiga sai tööle või alustas ettevõtlusega 3876 inimest. Toetudes eelnevatel kuudel tehtud võrdlustele töötukassa andmetega töötuskindlustusmakse laekumise kohta, võib väita, et tegelik hõivesse liikujate arv on veelgi kõrgem, sest kõik inimesed ei teata töötukassale, et nad on leidnud uue töökoha.

Kõrgeim oli registreeritud töötuse määr Valgamaal (8,4%) ja Ida-Virumaa (8,3%) ning madalaim Tartumaal (3,3%) ja Harjumaal (3,4%).

Kõige suurema osa eelnevalt töötanud registreeritud töötutest moodustasid oskus- ja käsitöölised (18%) ja lihttöölised (18%) ning teenindus- ja müügitöötajad (16%).

Juuni jooksul lisandus maikuuga võrreldes vähem uusi tööpakkumisi. Kuu jooksul lisandus 3966 uut tööpakkumist, millest 60% sisestati töötukassa portaali kaudu. Kuu jooksul vahendatavate töökohtade koguarv oli 8491. Kõige suurem osakaal vahendatavatest töökohtadest oli teenindus- ja müügitöötajatele (24%). Järgnesid lihttöölistele (19%) ning oskus- ja käsitöölistele (17%) pakutavad töökohad.

Töötukassa juhatuse esimehe Meelis Paavel sõnul on töötukassa e-teenuste kasutamine viimase kahe kuu jooksul suurenenud. Maist alates on inimestel võimalus esitada töötukassa portaali kaudu avaldusi ja seda võimalust kasutatakse aina enam.

Tööalasel koolitusel osales juunis 2297 ja tööotsingu koolitusel 870 inimest. Tööpraktikal osales 766, tööharjutusel 554 ning tööklubis 336 inimest. Karjäärinõustamise teenust osutati 1463 korral. Ettevõtluse alustamise toetuse abil sai ettevõtte luua 37 inimest, kelle äriplaanide kohaselt luuakse 50 uut töökohta. Palgatoetusega oli juunis töötamas 1280 inimest. Lisaks osales veel 1702 inimest teistes aktiivsetes meetmetes.

Töötukassa maksis juunis töötuskindlustushüvitist 9979 inimesele ehk 30% kuu jooksul arvel olnud töötutest. Keskmine täiskalendrikuu eest makstud hüvitis oli 389 eurot ning hüvitisteks maksti kokku üle 3,4 miljoni euro. Ligikaudu 112 euro suurust töötutoetust sai juunis 7277 inimest ehk 22% kuu jooksul arvel olnud töötutest.

Kindlustushüvitist koondamise korral määras töötukassa juunis 654 inimesele. Keskmine juunis määratud hüvitis oli 1539 eurot ning hüvitisteks maksti kokku üle 1 miljoni euro.

Tööandja maksejõuetuse hüvitise määras töötukassa juunis 190 inimesele. Keskmine määratud hüvitis oli 1613 eurot ning hüvitisteks maksti juunis üle 357 000 euro.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles