Kool korraldab nutika keelekümbluse konverentsi

Valgamaa kutseõppekeskuse IT-juht ja haridustehnoloog Eva Tšepurko näeb uutel seadmetel hulka kasutusvõimalusi.

FOTO: Arvo Meeks/Valgamaalane

Digipöörde projekti käigus korraldab Valga vene gümnaasium koostöös SA Innove keelekümblusega 12.–13. septembril Otepää vallas Kääriku spordikeskuses õpetajate konverentsi «Nuti keelekümblus».

«Pärast rõõmustava uudise saamist, et vene gümnaasium on valitud üheks digipöörde projekti pilootkooliks, seisab kooli ees palju väljakutseid ja julgeid ettevõtmisi,» rääkis Valga vene gümnaasiumi haridustehnoloog ja projektijuht Eva Tšepurko.

«Püüame kaasa haarata tervet kooliperet ja ka teisi asutusi. Soovime tõesti digipööret teha mitte ainult oma koolis, vaid ka keelekümbluse e-metoodikas, et muukeelsete perede lapsed saaksid Eestis hästi hakkama,» lisas Tšepurko.

Konverentsile on  kutsutud koolid ja lasteasutused, kellel on pikaajaline kogemus keelekümbluse õpetamisel. Samas on ka koole ja lasteasutusi, kes on keelekümbluse programmiga liitunud hiljuti. Tšepurko sõnul saavad kogenud pedagoogid uutele liitujatele jagada häid kogemusi ning uued liitujad jagada uusi nippe näidistundide kaudu. «Koolitajad viivad läbi töötoad, kus igaüks saab uusi ideid, kuidas keelekümblusesse kaasata tahvelarvuteid ja nutitehnikat,» selgitas projektijuht.

Konverents saab teoks SA Innove keelekümbluse toel. Meened tegi kohalik Valga firma Keesi Disain ning osalejatele mapid ja kingikotid valmistasid vene gümnaasiumi õpilased.

«Soovime panna osalejaid huvituma nutitehnoloogia targast kasutamisest keelekümbluse klassides ning lasteaiarühmades. Ootame häid ideid. Kutsume piirkondlikke koole koostööd tegema ja ootame selles osalema ka teisi keelekümbluse programmiga liitunud koole ja lasteaedu. Registreeruda saab kooli kodulehel ning kohtade arv on piiratud,» lisas Tšepurko.

 Valga vene gümnaasiumiga osalevad digipöördes üldhariduskoolidest veel Konguta kool, Kuressaare gümnaasium, Pelgulinna gümnaasium, Narva Soldino gümnaasium, Põltsamaa ühisgümnaasium, Türi põhikool ja Pärnu Vanalinna põhikool.

Seisuga 2014 on keelekümblusprogrammiga liitunud 87 haridusasutust, 51 lasteaeda, 36 kooli ja 13 kohalikku omavalitsust.

Tagasi üles