Tähelepanu all on HIV ja narkomaania

Foto on illustreeriv.

FOTO: Urmas Luik / Pärnu Postimees / Scanpix

Täna, 25. augustil kogunes tervise arengu instituudi ja siseministeeriumi kutsel Otepää valda Käärikule ligi 200 Eestis HIVi ja narkomaania valdkonnas tegutsevat eksperti ja spetsialisti ning nende koostööpartnerit, et kahe päeva jooksul  jagada kogemusi, omandada uusi teadmisi ning  parandada omavahelist koostööd.

«Kuuendat korda peetav suvekool algab ülevaatega arengutest Eesti uimastipoliitikas ning uutest algatustest,» tutvustas instituudi nakkushaiguste ja narkomaania ennetamise osakonna juhataja Aljona Kurbatova. «Suvekooli oluline teema on üheskoos arutada, kuidas muuta kahjude vähendamise ning ravi- ja rehabilitatsiooniteenused paremaks ja kättesaadavamaks ning kuidas mõjutada ühiskonna senini negatiivset suhtumist abivajajatesse.»

Suvekoolis tulevad tutvustamisele uued töömeetodid, samuti räägitakse kvaliteedijuhtimisest ning koolitatakse kahjude vähendamise valdkonna uusi töötajaid.

Suvekoolis osalevad HIVi ja narkomaania ennetamise, kahjude vähendamise, ravi ja rehabilitatsiooniga ning samuti vere ja seksuaalsel teel levivate infektsioonhaiguste ennetamise ja raviga tegelevate asutuste ja organisatsioonide töötajad. Samuti kohalike omavalitsuste töötajad, noorsootöötajad, vanglate töötajad ning kriminaalhooldusametnikud. 

Tagasi üles