Konkurss peab väljakule uue ilme andma

Tõrva keskväljak.

FOTO: Jaanis Ilves

Tõrva linnavolikogu võttis 16. septembri istungil vastu otsuse alustada koostöös Eesti Arhitektide Liiduga Tõrva keskväljaku ja selle lähiümbruse ruumilist planeerimist.

11. juulil 2014 kuulutas Liit seoses Eesti Vabariigi 100. aastapäeva juubeliüritustega välja arhitektuuriprogrammi «„Hea avalik ruum»“. Selle käigus on kavas rekonstrueerida või rajada Eesti linnades viie aasta jooksul 15 või rohkem avaliku ruumi ala kohaliku kogukonna vajadustest lähtuvalt.

Tõrva on programmi esitamas projekti, mille käigus valmib linna keskväljaku ja sellega kaasneva kontaktala detailplaneeringu eskiis ning mahuline ideelahendus. Laekuvate töödega soovitakse luua selge nägemus ja eeldused keskväljaku kiireks kordategemiseks.

Konkursi korraldamise maksumus on ligikaudu 25 000 eurot€. Raha peaks tulema linnavalitsuselt, arhitektuuriprogrammist «„Hea avalik ruum» ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse regionaalarengu programmist.

Tõrva linnapea Maido Ruusmanni sõnul on linna keskväljaku halb olukord olnud omavalitsusele aastaid oluline probleem ning on muuhulgas takistanud väljaku ümbruses ettevõtluse arengut. „

«Tõrva on piirkonna tõmbe-,  transpordi- ja teeninduskeskuseks, mistõttu on linna keskväljaku puhul tegemist piirkonnale väga olulise taristuobjektiga, mille kordategemine on ühtviisi oluline nii elanikele, ettevõtetele kui meie külalistele,»“ lisas Ruusmann.

Keskväljaku rekonstrueerimise ehitustöödeks planeerib Tõrva linn kasutada järgmisest aastast avanevaid Euroopa Liidu tõukefondide toetusi.

Tagasi üles