Eestikeelne õpe meie vene koolides vajab muudatusi

Sirle Rosenfeldt

FOTO: Erakogu

Sel aastal lõpetasid vene õppekeelega kooli esimesed noored, kes läbinud gümnaasiumiastme, õppides 60 protsenti mahust eesti keeles. Olgugi et tulemused ei ole kehvad, on puudujääke, millega tuleks tegeleda juba praegu.

Tellijale

Olles lõputöö käigus läbi viinud väikesemahulise uuringu antud teemal, peab tõdema, et selleteemalised uuringud jõuavad enamjaolt kõik sarnastele tulemustele. Jätkuvalt tehakse sarnaseid uuringuid, kuid tegusid neile ei järgne.

Esmalt kõige olulisem, mis Tallinnas välja toodi – õpetajate puudus. Koolid vajavad õpetajaid, kes suudavad õppetööd läbi viia nii eesti kui vene keeles ning samal ajal anda edasi ka aine sisu.

Tagasi üles