60+ on Eesti kõige loetavam kuukiri üle 50aastaste vanuserühmas ja Valgamaalane maakonna loetavaim väljaanne

60+ ja Valgamaalane on väga loetavad.

FOTO: Sirli Homuha / Valgamaalane

Lugejauuringu ELU (Eesti Lugeja Uuring) täiendatud andmetel on selle aasta kolmanda kvartali arvestuses 60+ tõusnud Eesti loetavaimaks kuukirjaks vanuserühmas vanemad kui 50 aastat. Kuukirjal on viidatud vanuserühmas lugejaid 53 100.

Peatoimetaja Eve Rohtla arvates on selle tulemuse taga väga head ajakirjanikud, kes uurivad teemasid, mis meie lugejaskonnale huvi pakuvad. „Oleme püüdnud seni ilmunud ajakirjadest oluliselt erineda selle poolest, et pakume ennekõike praktilisi nõuandeid ning teemadevalikul arvestame ka meessoost lugejatega,” selgitas ta.

„Kuigi paljud haigused ei küsi haridust, vanust, sotsiaalset kuuluvust ega sugu, oleme terviselehekülgedel kirjutanud ka just neist tõbedest, mis vaid mehi kimbutavad. Kuukirjas on nõu andnud psühhoterapeudid, kes on analüüsinud üksindushirmu tagamaid ja sedagi, miks kipuvad eakate suhted oma täiskasvanud lastega untsu minema, teemasid on teisigi,” loetles peatoimetaja.

„Kuukirjal 60+ on hea koostöö mitmete Eesti parimate arstide, psühholoogide ja teistegi koostööpartneritega nagu rahvusringhäälingu saadetega „Prillitoos” ja „Päevatee”, lisas ta.

Aktsiaseltsi Ühinenud Ajalehed nõukogu liikme Margus Metsa sõnul on kuukiri 60+ ilmunud kolm aastat. „Usun, et lugejate arv kasvab veelgi, sest meie vanuseline sihtrühm, kellele 60+ on oma sisult ja suunitluselt vajalik, on praegusest lugejate arvust mitu korda suurem.”

60+ on ajakirjade arvestuses esimesel kohal oma sihtrühmas (vanuses alates 50+) nii meeste kui naiste hulgas.

Üle kolmandiku (35%) 60+ lugejatest on mehed ja pea kaks kolmandikku naised (65%). 43 protsenti lugejatest elab maal ja 57 protsenti linnades.

ELU uuringuse on kaasatud kõik analüüsis osalevad Eestis ilmuvad ajakirjad, järgnevas loendis on ära toodud nii kuu- kui ka nädalakirjad.

50aastaste ja vanemate meeste sihtrühmas on pika edumaaga esimesel kohal (18 800 lugejat) ajakiri 60+, järgnevad Imeline Ajalugu (13 000), Imeline Teadus, Kroonika+Nädal (12 100), TV/Teleleht (11 800), Kodu ja Aed (10 600).

50aastaste ja vanemate naiste sihtrühmas on Eesti Naine (36 300), millele kohe astub kannale 60+ (34 300), Kroonika+Nädal (29 800), Tiiu (27 700), Naised (26 600), Kodu ja Aed (24 900).

Valgamaalane on aga Valgamaa kõige loetavam väljaanne, kattes Valgamaal  44% kogu lugemisealisest elanikkonnast. Valgamaalase lugejate arv on 13 300.

Tagasi üles