Esikoht läks Ala kooli

Keskkonnaameti spetsialist Margit Turb autasustab võidukat Ala põhikooli võistkonda, kuhu kuulusid Merily Siirak, Kersti Riit ja Kadri Aria.

FOTO: Keskkonnaamet

Oktoobri teisel nädalal oli Eesti üldhariduskoolide 5.–7. klassi neljaliikmelistel õpilasvõistkondadel võimalus osaleda maakondlikel viktoriinidel «Üheskoos Soome lahe heaks». Viktoriin on üks rahvusvahelist Soome lahe aastat tähistavatest sündmustest.

Valgamaa viktoriin oli neljapäeval, 9. oktoobril Valgamaa kutseõppekeskuse aulas. «Õpilastel oli kodutööna eelnevalt võimalus tutvuda teemakohaste artiklitega ajakirjades Eesti Loodus ja Loodusesõber ning Soome lahe aasta kodulehel,» selgitas keskkonnaameti spetsialist Margit Turb.

Valgamaal võttis viktoriinist osa kuus võistkonda. Koolidest olid esindatud Otepää gümnaasium kahe võistkonnaga, Hummuli põhikool, Riidaja põhikool, Hargla kool ja Ala põhikool ühe võistkonnaga. «Kahjuks tuleb tunnistada, et nii mõnigi kool loobus osalemisest, põhjendades seda teema kaugeks jäämisega Valgamaa õpilaste jaoks,» lisas Turb.

Esimese koha saavutas Ala põhikooli võistkond koosseisus Merily Siirak, Kersti Riit ja Kadri Aria, nende juhendaja oli Evelyn Tamm.

Teise koha said Hummuli põhikooli esindajad koosseisus Kertu Kase, Jaanika Raidsalu, Kevin Pisartšik ja Eliise Kangur, juhendaja oli. Taimi Uibo. Kolmanda koha napsas Otepää gümnaasiumi 6.a klassi tiim koosseisus Susann Vahrušev, Veronika Maide, Karl Eric Mõttus ja Erik Sume, juhendaja oli Ülle Kümmel.

Üle Eesti osales viktoriinil ühtekokku 198 võistkonda. Kõike aktiivsemad piirkonnad olid Lääne-Virumaa, kus oli võistlustules 19 tiimi, ning Tartumaa, kus võttis üksteiselt mõõtu 18 meeskonda.

Kõiki julgeid pealehakkajaid ja nende juhendajaid premeeriti diplomite ja meenetega.

Peakorraldaja Mari Kala sõnul võidavad viktoriinil kõik osalejad. «Isegi kui enne ei olnud mõni oluline fakt teada, saab vähemalt viktoriini jooksul see selgeks,» märkis ta. Kel soovi, on võimalus panna end proovile ka tagantjärele.

2014. aasta on keskkonnavaldkonnas nimetatud rahvusvaheliseks Soome lahe aastaks, et pöörata tähelepanu Soome lahele kui unikaalsele ja ohustatud veekogule ning teha ühiseid jõupingutusi mereseisundi parandamiseks. Viktoriini korraldas keskkonnaamet, selle läbiviimist toetas keskkonnainvesteeringute keskus.

Tagasi üles