Vabatahtlikud panustajad saavad toetust

Inimesed oleks huvitatud siseturvalisuse vabatahtlikeks minemast, kuid kohati on infot liiga vähe või takistavad muud piirangud.

FOTO: Toomas Huik / Postimees / Scanpix

Valga maavalitsus kuulutab välja taotluste vastuvõtu toetuse saamiseks siseturvalisuse vabatahtliku tegevuse 2014. aasta toetusprogrammist, andis teada maavalitsuse avalike suhete juht. Vormikohased taotlused tuleb maavalitsusele esitada hiljemalt 14. novembril.

Siseturvalisuse vabatahtlikele organisatsioonidele riigieelarvest toetuse andmise eesmärk on organisatsioonide vahelise koostöö edendamine ja võimekuse tõstmine maakondades.

Toetust võivad taotleda abipolitseinikke ühendavad ja naabrivalve tegevust koordineerivad mittetulundusühingud. Samuti vabatahtlikke päästjaid ühendavad mittetulundusühingud ning vabatahtlikku päästekomandot pidavad kohalikud omavalitsused, mis sõlminud tsiviilõigusliku lepingu päästeametiga. Taotleja saab olla ka politsei- ja piirivalveamet.

Programmi abikõlblikud kulud on näiteks vabatahtlike tegevuse edendamiseks tehtavate uuringute, analüüside, arengukavade koostamise või uuendamise kulud, koolituste ja õppevisiitide korraldamise kulud. Samuti vabatahtlike tööks vajalike töövahendite soetamise ja olmetingimuste parandamise kulud.

Vormikohased taotlused tuleb esitada paberkandjal Valga maavalitsuse aadressil või digitaalselt allkirjastatuna Valga maavalitsuse e-posti aadressil hiljemalt 14. novembril. Taotlus koosneb taotlusvormist ja projekti eelarvest. Taotlusi hindab maavanema moodustatud komisjon. Toetuse saajatega sõlmitakse lepingud. Taotluses kavandatud tegevused tuleb ellu viia hiljemalt 30. juuniks 2015.

Programmi reguleeriv siseministri käskkiri ja taotlusvormid on kättesaadavad Valga maavalitsuse kodulehelt.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles