Valga kool kaasas rakenduste loomisesse ka õpilased

Valgamaa kutseõppekeskuse IT-juht ja haridustehnoloog Eva Tšepurko näeb uutel seadmetel hulka kasutusvõimalusi.

FOTO: Arvo Meeks/Valgamaalane

Eesti koolides kasutatakse õppetööks aina enam süle- ja tahvelarvuteid, kuid probleem on digiseadmetele sobiva õppevara kättesaadavus, selgus oktoobris Creative Classroom projekti käigus läbi viidud kooliküsitlusest.

Kooliuuendusprogrammi Samsung Digipööre koolitusjuhi Mart Laanpere sõnul võib digitaalse õppevarana kasutada ka üldlevinud rakendusi ja keskkondi, mis toimivad igas seadmes, kuid lahendus on ka ise õppevara luua.

Eesti koolides kasutatakse arvutiklasside asemel õppetöös üha sagedamini personaalseid nutiseadmeid: tahvel- ja sülearvuteid või nutitelefone. Õpetajad peavad arvestama sellega, et tundides kasutatav digitaalne õppevara peab toimima kõikides seadmetes.

Laanpere sõnul ei ole probleem niivõrd sobiva õppevara kättesaadavuses, kui selles, et paljud õpetajad ei oska sobivat õppevara üles leida, selle sobivust hinnata ega ise õppevara luua.

«Õpetajatele tuleb anda piisavad praktilised teadmised, milline õppevara on sobilik ning kuidas on võimalik ka ise luua rakendusi ja veebikeskkondasid. Mitmed Samsung Digipööre programmis osalevad koolid on seda juba väga edukalt suutnud,» ütles Laanpere.

Üks digipöörde programmis osalevatest pilootkoolidest, Valga vene gümnaasium, kasutab õppetöös juba järjepidevalt nutiseadmeid. Sobilikku õppevara loovad nii õpetajad kui õpilased. «Oleme rakenduste loomisesse kaasanud ka õpilasi – näiteks loovad meie kooli abituriendid nooremate klasside õpilastele erinevaid rakendusi matemaatika, loodusõpetuse ja keelte õppimiseks,» kommenteeris kooli haridustehnoloog Eva Tšepurko.

Aprillis ametlikult välja kuulutatud Samsung Digipööre on Samsungi algatatud, koolide digitulevikuks ettevalmistamise programm, mis on kooskõlas Eesti elukestva õppe strateegiaga ja on märkimisväärse tähtsusega

kogu Eesti haridussüsteemi edendamisel. Samsung Digipöörde all mõistetakse personaalsete nutiseadmete (tahvel- ja sülearvutite või nutitelefonide) laiapõhjalist ja igapäevast rakendamist eri õppeainete õppetöös.

Tänavu osaleb programmis kaheksa pilootkooli, järgmisel aastal juba kaksteist.

Tagasi üles