Valgamaa kutseõppekeskuse arengutest ja tulevikust

Margus Ojaots

FOTO: Arhiiv / Valgamaalane

Valgamaa kutseõppekeskus peab oma ülesandeks arendada nii töötajaid kui õppureid, et nad valdaksid oma erialaseid oskusi tasemel, mis tagaks neile konkurentsivõime ja konkreetse inimese ootustele vastava elustandardi. Hädavajalikud on ka üldoskused, mis tagavad õppuritele jätkusuutlikud õppimisvõimalused.

Tellijale

Rakendame koolis väärtuspõhist juhtimiskontseptsiooni, see tähendab, et juhtimistegevuste eesmärk on tagada organisatsioonile oluliste väärtuste omaksvõtt nii organisatsiooni sees kui väljas. Praegu on koolis hetk, kus toimub organisatsioonile oluliste väärtuste sõnastamine. Selles tegevuses lähtume Eesti elukestva õppe strateegiast aastani 2020 ning kooli töötajate ja õppurite väärtustest.

Koolis on loodud kollegiaalsed juhtimisorganid – nõukogu ja juhtkond – ning nende tööst võtavad osa kõigi koolis esindatud huvigruppide esindajad, sealhulgas ametiühingu usaldusisik. Otsused võtame vastu üksmeelselt, mis tähendab, et arutame probleemi lahendusi nii kaua, kui otsus on kõigile üheselt mõistetav.

Tagasi üles