Valga saab Priimetsa kooli

Valga vene gümnaasium

FOTO: Arvo Meeks / Valgamaalane

Tänasel, 28. novembri Valga linnavolikogu istungil otsustati muuta 1. septembrist 2015 Valga vene gümnaasium põhikooliks, kus õpilastel võimalik omandada põhiharidust (1.-9. klass). Koolipere ettepanekul kinnitati ümberkorraldatava kooli nimeks Valga Priimetsa kool.

Kool peab jätkuvalt looma õpilastele head võimalused põhihariduse omandamiseks, tagama õpilastele vene keele omandamise emakeele tasemel, toetama igati õpilaste rahvuslikku identiteeti ja eesti keele õpet ning koolikohustuse täitmist.

Juba kaks aastat on Valga vene gümnaasiumi põhikooli lõpetajad jätkanud õpinguid Valga gümnaasiumis. Praegu õpib Valga vene gümnaasiumi gümnaasiumiastmes veel 14 õpilast kaheteistkümnendas klassis.

Valga vene gümnaasiumi direktori Marina Krotova sõnul ei kaota ümberkorralduste käigus ükski õpetaja tööd. Põhikool jääb töötama ligi 350 õpilasega.

Nimetatud kooli lõpetanud saavad üldkeskharidust omandada oma kodulinnas Valga gümnaasiumis, kus linn on loonud tingimused, et põhikooli lõpetamisel oleks kõikidel õpilastel, olenemata eelnevast õppekeelest võrdsed võimalused omandada üldkeskharidust. Soovijatele võimaldatakse 40 : 60 (40% vene keeles ja 60% eesti keeles) õpet.

Tagasi üles