Parimad noored pälvivad preemia

Noore sportlase preemia pälvis 2013. aastal Rasmus Haugasmägi.

FOTO: Peeter Langovits

SA Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu abikaasa allfond ootab avaldusi noore sportlase preemia taotlusvooru. Kandidaatide esitamise tähtaeg on 5. detsember 2014. Preemia suurus ühe saaja kohta on kuni 3200 eurot. Samuti on võimalik esitada avaldusi võistkonnapreemiale, mille suurus on 3200 eurot.

Noore sportlase preemia on mõeldud kuni 21aastasele väga heade õpitulemustega õppivale noorele sportlasele. Preemia on sihtotstarbeline ja mõeldud treening- ning võistluskulude katteks või varustuse soetamiseks.

Võistkonnapreemiale võivad kandideerida võistkonnad alates kahest liikmest, näiteks sõudemeeskond või -naiskond, võimlemisrühm, jalgpallimeeskond või -naiskond. Preemia suuruse otsustab eeltoodud piirmäära arvestades Vabariigi Presidendi abikaasa allfondi nõukoda.

Preemia saamiseks võivad kandidaate esitada noorsportlaste treenerid, juhendajad, koolid, spordiklubid, spordialaliidud ja Vabariigi Presidendi abikaasa allfondi nõukoja liikmed.

Konkursil osalemiseks palutakse taotlejal esitada:

kirjalik avaldus koos lühieluloo ning isiku- ja kontaktandmetega;

noorsportlase õpitulemused (koopia tunnistusest, õpperaamatust vms);

kooli soovituskiri ja iseloomustus;

treeneri, juhendaja, spordiklubi või -alaliidu soovitus;

põhjendada oma taotluses toetuse vajalikkust (asjassepuutuv programm, võistlus- või treeningkalendri vms eelarve või sportlastee kirjeldus).

Vabariigi Presidendi abikaasa allfondi nõukoda võib vajadusel paluda nõu ja soovitusi preemia määramiseks teistelt valdkonna ekspertidelt. Allfondi nõukojal on õigus küsida lisateavet preemiakandidaatide kohta ja külastada taotleja kooli, spordiklubi, alaliitu vms institutsiooni.

Kõik preemia taotlemisega seotud dokumendid tuleb saata Vabariigi Presidendi Kultuurirahastule Vabariigi Presidendi Kantselei aadressil või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil vpinfo@vpk.ee.

Noore sportlase preemiat annab kultuurirahastu koostöös Nordea Pangaga välja üheteistkümnendat korda. Võistkonnapreemiat antakse Nordea Panga toetusel välja kolmandat korda.

Tagasi üles