Digipöörde võit tuli Valka

Õnnelikud võitjad Valgast

FOTO: Ardo Kaljuvee

Kooliuuendusprogrammi Samsung Digipööre tänasel, 4. detsembri  lõpuüritusel valiti võitjaks Valga vene gümnaasium, kes saab auhinnaks 10 000 euro väärtuses tehnoloogiaseadmeid Samsungilt.

Digipöörde eesmärk oli nüüdisajastada keelekümbluse metoodikat nutiseadmete abil. Žürii esimehe Mart Laanpere sõnul paistis Valga kool silma sellega, et digipöördes osales terve koolipere – tunde nutiseadmetel viisid läbi kõik õpetajad.

Valga vene gümnaasiumi neljast õpetajast, koolijuhist ja haridustehnoloogist koosnev tiim tegi digipöörde keelekümbluse e-metoodikas, et aidata muukeelsete perede lastel Eestis hästi hakkama saada.

«Digipööre puudutas peale Valga kooli ka teisi meie maakonna koole, lasteaedasid ja inspireeris kogu Valgat. See hõlmas meie koolis palju rohkem õppeaineid ja õpetajaid, kui alguses plaanisime. Novembris selgus, et kõik pedagoogid, lisaks ka direktor ning logopeed viisid läbi vähemalt ühe tunni nutiseadmeid kasutades,» ütles vene gümnaasiumi haridustehnoloog Eva Tšepurko.

Koolis rakendati keelekümblusklassides nutiseadmeid algul loodusõpetuse, muusika ja kehalise kasvatuse tundides, lõpuks olid aga digipöördesse kaasatud kõik õpetajad. Tuge saadi nii lastevanematelt kui linnavalitsuselt. Digipöördega nakatus isegi pensioniealine majahoidja, kes hankis endale nutitelefoni ja keda aeg-ajalt võib märgata seintele riputatud QR-koode uurimas.

Mart Laanpere sõnul oli valiku langetamine žüriile üsna raske, sest programmis osalenud kaheksas pilootkoolis läbi viidud muudatused olid erinevad, pealegi saavutasid suurepäraseid tulemusi kõik koolid.

«Pea kõigil pilootkoolidel õnnestus viie kuue jooksul kohalike omavalitsuste abiga saada kogu kooli kattev kiire WiFi-võrgustik, rakendada õppetööl nutiseadmeid ning luua digitaalset õppevara, kas siis mõne rakenduse, veebilehe või e-töövihiku kujul,» kommenteeris Laanpere.

Programmi algataja Samsung Electronics Balticsi esindaja Martin Sarapi sõnul näitab programmis osalenud õpetajate talent ja pühendumine selgelt, et Eesti õpetajad soovivad ja oskavad uusimat tehnoloogiat oskuslikult kasutada.

«Oleme alati teadnud, et Eesti on digiteerimise eesrinnas kogu maailmas. Digipöördes osalejate talent, pühendumine ja töökus tõestavad seda veel kord. Meie õpetajad ei jää õpilastele oskuste poolest sugugi alla,» ütles Sarap.

Haridusekspertidest koosnev žürii, kuhu kuuluvad esindajad HITSAst, haridus- ja teadusministeeriumist, Õpetajate Liidust ja mujaltki, hindasid pilootkoole kolmes kategoorias: kooli digitaristu areng, nutiseadmete abil uue õpikäsituse juurutamine ning muutuste juhtimine koolimeeskonnas. Lõpuüritusel pidid kaheksa pilootkooli esindajad esitlema oma projekte žürii, teiste Eesti koolide ja kohalike omavalitsuste ees.

Välja anti ka publiku lemmiku tiitel, mille pälvis Pelgulinna gümnaasium. Kooli tiim on loonud veebipõhise õppevaramu, harinud ja toetanud õpetajaid digiõppevara loomisel ning katsetanud isiklike digivahendite kasutamist ja digitaalse kirjaoskuse mõõtmist esimese ja teise kooliastme õpilastega.

Programmis osalesid kaheksa kooli kaheksast maakonnast üle Eesti: Konguta kool, Kuressaare gümnaasium, Narva Soldino gümnaasium, Pelgulinna gümnaasium, Põltsamaa ühisgümnaasium, Pärnu Vanalinna põhikool, Türi põhikool ja Valga vene gümnaasium. Juba järgmisel aastal valitakse programmis osalema järgmised koolid.

Tagasi üles