Tänasest saavad tudengid taotleda õppetoetust kevadsemestriks

Tartu Ülikooli peahoone.

FOTO: Margus Ansu/Postimees

Alates tänasest saavad üliõpilased esitada vajaduspõhise õppetoetuse taotlusi kevadsemestriks, taotlemine toimub riigiportaali Eesti.ee kaudu. Taotluse võivad esitada ka üliõpilased, kes kahtlevad, kas nad vastavad kõigile tingimustele.

Kevadsemestril muutuvad vajaduspõhise õppetoetuse taotlemise tingimused üliõpilastele soodsamaks, vahendab Haridus- ja Teadusministeerium. Toetuse saamiseks vajalik õppekoormuse nõue ei ole enam nii range. Taotleja peab täitma õppekava vähemalt 75% ulatuses. Varem jäid õppetoetusest ilma kõik need üliõpilased, kes ei täitnud õppemahtu 100%.

Taotleja sissetuleku ülempiir pereliikme kohta on nüüd 329 eurot varasema 299 euro asemel. Vajaduspõhise õppetoetuse suurus ei muutu ja jääb endiselt vahemikku 75-220 eurot.

Kevadsemestril lisandub uus toetusliik - vajaduspõhine eritoetus, mille suurus on 135 eurot kuus. Eritoetust saavad taotleda üliõpilased, kelle vajaduspõhise õppetoetuse taotlus on riigiportaalis tagasi lükatud põhjusel, et nende varasem sissetulek ületas toetuse saamiseks kehtestatud piiri, kuid on märkimisväärselt vähenenud just viimasel ajal.

Üliõpilasel ei ole õigust saada samaaegselt vajaduspõhist õppetoetust ja vajaduspõhist eritoetust. Vajaduspõhise õppetoetuse suurus sõltub perekonna eelmise kalendriaasta sissetulekust. Toetuse suurused on:

  • 220 eurot, kui sissetulek pereliikme kohta oli kuni  82,25 eurot;
  • 135 eurot, kui sissetulek jäi vahemikku 82.26 - 164.5 eurot;
  • 75 eurot, kui sissetulek oli vahemikus 164.51 - 329.0 eurot.

Taotluse saab esitada Eesti.ee portaali kaudu viieks kuuks kaks korda õppeaastas – septembrist jaanuarini ja veebruarist juunini. Toetus makstakse välja alates taotluse esitamise kuust.

Tagasi üles