Arengukava ootab muudatusi

Valga linnavolikogu istungisaal.

FOTO: Arvo Meeks/Valgamaalane

Valga linna arengukava 2012–2020 muudatused on avalikuks aruteluks 26. märtsini. Kava sisaldab linna arenguks olulisi üldeesmärke ning nende elluviimiseks kavandatavaid pikemaajalisi tegevusi, edastas Valga linnavalitsuse avalike suhete spetsialist.

Linnavolikogu võttis kava vastu 28. septembril 2012. Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele tuleb linna arengudokumendid kord aastas üle vaadata. Valgas on saanud tavaks vaadata arengukava üle aasta alguses, et oleks parem saada sisendeid eelarvestrateegia ning linna eelarve koostamiseks.

Käesoleva aasta alguses vaadati arengukava tegevused üle hariduse-, kultuuri-, linnaruumi-, majanduse- ja sotsiaalvaldkonna töörühmas. Arengukava juhtrühma koosolekul 5. märtsil otsustati tegevuskavades sisse viia täpsustused vastavalt töögruppide esitatud ettepanekutele.

Muudatustega saab tutvuda Valga linna veebilehel. Kõik ettepanekud arengukava osas on oodatud e-posti teel või kirjalikult linnavalitsusse.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles