Scandinavian Furniture ei välista tahtlikku süütamist

Laupäevases põlengus hävis tules ligikaudu viis alust viimistlusmaterjalide jääke, kuus alust viimistlusmaterjalide anumaid ja seitse 200-liitrist anumat.

FOTO: Taavi Niittee/Valgamaalane

Ettevõte Scandinavian Furniture teatas, et laupäevases põlengus hävis tules ligikaudu viis alust viimistlusmaterjalide jääke, kuus alust viimistlusmaterjalide anumaid ja seitse 200-liitrist anumat. "Õnneks jäi tulest puutumata kolm alust viimistlusmaterjalide anumaid ja kolmkümmend viis alust 200L nõusid, mis olid ettevalmistatud utiliseerimisse viimiseks. Lõplik varaline kahju ja suurus on selgitamisel," selgitab Scandinavian Furniture kõvamööbli osakonna tootmisjuht Andres Purgats.

Laupäevane põleng leidis aset ettevõtte territooriumil. "Põlengu tagajärjel ei tekkinud keskkonnareostust, kuna utiliseerimiseks mõeldud jäätmed olid ladestatud betoonist aluspõhjaga platsile," teatab Purgats.

"Ladestusala on ääristatud betooniga ning riskide maandamiseks paiknes ala ohutus kauguses tootmishoonetest. Kustutustööde lõpetamisel kaeti põlengu ala saepuruga, mis imas laialivalgunud jäätmed ja vee, et takistada nende levimist keskkonda."

Lisaks andis ettevõte teada, et korraldas põlengu järgselt territooriumil mehitatud valve, et hoida ära kõrvaliste isikute sündmuskohal viibimise.

Osaühingu Scandinavian Furniture meeskond teeb koostööd Politsei- ja Piirivalveameti, Päästeameti ja Keskkonnaametiga, et välja selgitada põlengu põhjused ja otsesed tagajärjed. "Ettevõtte juhatus ei välista kemikaalide tahtlikku süütamist, mistõttu esitatakse politseile avaldus toimunu täpsema tagamaa uurimiseks," teatab tootmisjuht.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles