Ka Põdrala näitas rohelist tuld

Põdrala vallavolikogu istungil otsustati ühinemisläbirääkimiste küsimus. Volikogu esimees René Rahnu (laua otsas) kontrollib, et ajalooline hetk ka korrektselt protokollis fikseeritud saaks.

FOTO: Arvo Meeks/Valgamaalane

Täna, 24. aprillil toimunud Põdrala vallavolikogu istungil oli arutusel ka Helme vallavolikogu esitatud ettepanek omavalitsuste ühinemisläbirääkimiste alustamiseks.

Sõnavõtuga esinesid Põdrala vallavolikogu esimees René Rahnu, vallavanem Aivar Uibu, Tõrva linnapea Maido Ruusmann ja Helme vallavanem Tarmo Tamm.

Rahnu tõi oma sõnavõtus välja ühinemise negatiivsed ja positiivsed asjaolud. «Negatiivse poole pealt tooksin välja just seda, et fookus pikas perspektiivis läheb sellelt piirkonnalt ära ning vähenevad ka investeeringud  piirkonda. Positiivse poole pealt tooksin välja EL struktuurifondidest raha taotlemise lihtsustumise,» ütles Rahnu.

Veel lisas ta, et ühinemine võimaldab vallavalitsust  komplekteerida pädevamate spetsialistidega ning läbi ühinemise arendada enam piirkonna tõmbekeskust Tõrvat. «Läbirääkimisi ma pooldan, alles läbirääkimisel selgubki tõde,» nentis Rahnu.

Põdrala vallavanem Aivar Uibu lisas, et tema seisukoht ei ole aastatega muutunud ning tema toetab omavalitsuste ühinemist. «Koos Helme vallaga oleme kindlasti Tõrva mõjusfääris. Oluline pole, kus asub vallavõim: peamine, et erinevates ühendvalla piirkondades oleks tagatud inimestele esmavajalikud teenused. Meid ühendab ühine ajalooline taust – Mulgimaa,» rõhutas Uibu.

Helme vallavanema Tarmo Tamme arvates, kes volikogu istungil ühinemist toetava sõnavõtuga esines, on neli omavalitsust juba praegu seotud tihedalt Mulgi-temaatikaga. «Läbirääkimiste käigus, mis kindlasti ei saa kerged olema, on võimalik kõik asjad omavahel selgeks rääkida ja kõiki pooli rahuldavate tulemusteni jõud,» arvas Tamm.

Ruusmann kinnitas, et tema küll ei arva, et ühinemisel hakatakse linna maapiirkondade arvelt arendama. «Ühinemise eesmärk on uue tekkiva omavalitsuse võimekuse tõus. Suurem omavalitsus on suuteline pakkuma kvaliteetsemat teenust,» kinnitas ta.

Kõik kohaletulnud kaheksa volikogu liiget nõustusid Helme valla algatatud haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamisega eesmärgiga moodustada ühinemise tulemusena uus omavalitsus ja toetasid ühehäälselt osalemist ühinemisläbirääkimistel. Volikogu volitas ühinemisläbirääkimistel osalema vallavolikogu esimehe Rene Rahnu ja vallavanema Aivar Uibu.

Tänase seisuga on kõigi nelja Tõrva linnavolikogu, Helme, Põdrala ja Hummuli vallavolikogud ühehäälselt  toetanud ühinemisläbirääkimiste alustamist uue omavalitsuse moodustamiseks. Kui läbirääkimised osutuvad edukaks, saaks Tõrva linna, Helme, Põdrala ja Hummuli valla ühinemine ametlikuks 2017. aastal toimuval omavalitsuse volikogude korralisel valimisel.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles