Karjääris algasid lõpuks kaevandustööd

Puurina liivakarjäärist Valga linna lähistelt tuleb täiteliiv praegusele Lepa teelõigu ehitusele, tulevikus ka teistele Valga–Mõniste–Võru maanteelõikudel planeeritud remonttöödele.

FOTO: Arvo Meeks

Valga lähedal Karula vallas asuvas liivakarjääris, mille avamine erimeelsuste tõttu aastaid venis, algasid lõpuks kaevandustööd.

Tellijale

Et kaitsta naabruses asuvaid elamuid müra ja tolmu eest, jäetakse kõrvalasuva kinnistu omaniku ja kaevandaja sõlmitud kokkuleppe alusel karjääriala piirile 12 meetri laiune kaitsetervik.

AS Teede REV-2 mäetööde juht Peeter Viljamaa kinnitas, et kõrvalkrundi omanikuga on sõlmitud kirjalik kokkulepe ja temal pretensioone ei ole. «Põhjavee režiimi me ei muuda, kuna kaevandame ülevalpool põhjavee taset. Lisaks mõõdame keskkonnaameti nõudel regulaarselt sellel kinnistul oleva salvkaevu veetaset.»

Tagasi üles