Haigla sai loa liitumiskõnelusi pidada
Täiendatud kl 18.32

Valga haigla

FOTO: Arvo Meeks / Valgamaalane

Tänase Valga linnavolikogu istungi päevakorras oli ka volituste andmine aktsiaseltsile Valga Haigla võrgustumise läbirääkimiste pidamiseks võimalike koostööpartneritega ning haigla nõukogu liikmete arvu suurendamine.

Vabariigi Valitsuses kaks aastat tagasi kinnitatud «Eesti tervishoiu arengusuunad aastani 2020» on seadnud eesmärgiks haiglate võrgustumise. Piirkondlikele haiglatele – Tartu Ülikooli Kliinikum ja Põhja-Eesti Regionaalhaigla, seatakse seeläbi ka vastutus tagada üld- ja kohalike haiglate teeninduspiirkondades vajalikud eriarstiabiteenused.

Praeguseks on tipphaiglatega võrgustumise läbinud kolm üldhaiglat: Võrus asuv Lõuna-Eesti Haigla, Läänemaa ja Raplamaa haiglad. Senistest kogemustest võrgustumise kasulikkusest saab esile tuua suuremate investeeringute tegemist suurhaigla osalusel ning arstkonna ja nende pädevuse jagamine.

«Küsimus ei ole selles, kellel kuulub Valga haigla – oluline on, et Valgas kui maakonnakeskuses säilib eriarstiabi ning patsient saab kindlustunde arstiabi kvaliteedis, kuna siinsed arstid töötavad tipphaigla juhendamisel», märkis eelnõu esitanud Valga linnavalitsuse liige ja sotsiaalabiameti juhataja Meeli Tuubel. «Võrgustumine avab uued arenguvõimalused Valga haiglale ja pikemas perspektiivis seisavad sama valiku ees teisedki üldhaiglad».

Võrgustumise esimese sammuna nähakse AS Valga Haigla nõukogu laiendamist, kaasates varakult otsustusprotsessidesse piirkondliku haigla esindaja. Arvestades asukohta on eelistatakse tõenäoliselt ühinemist SA Tartu Ülikooli Kliinikumiga, kuid pole välistatud ka teine valik.

Valga haigla moodustab ühinemisläbirääkimiste pidamiseks meeskonna, millesse kaasatakse esindajad nii haigla arstkonnast, juhtkonnast kui haigla omaniku, Valga linnavalitsuse poolt. Eelnõu kohaselt esitatakse ühinemise tegevuskava volikogule hiljemalt aasta pärast, 31. maiks 2016.

Tagasi üles