Balti riigid arutavad tollikoostööd

Maksu- ja tolliameti peadirektor Enriko Aav

FOTO: Postimees/Scanpix

Täna kohtuvad Riias Eesti, Läti ja Leedu tolliametite juhid, et kinnitada Balti riikide tollikoostöö tegevuskava aastateks 2010--2011.


Varem ei ole niisugusel tasemel tollikoostööd kolme riigi vahel olnud. Kuni Euroopa Liiduga liitumiseni oli ellu kutsutud tolli vanemametnike komitee ja selle ekspertgrupid, mis tegutsesid ühishuvi pakkuvates valdkondades. Euroopa Liiduga liitumise järel eeldasid riigid, et kõik tollialase koostöö küsimused leiavad ühiselt ka lahenduse.

“Nüüdseks on aeg näidanud, et kõigil kolmel riigil on siiski kattuvaid ja ühiseid valdkondi ning probleeme, mida saab kõige tulemuslikumalt lahendada just kolmepoolse koostöö kaudu. Selle tõestus ongi täna kinnitatav tegevuskava,” ütles maksu- ja tolliameti peadirektor Enriko Aav.

Tegevusplaani panid kokku septembris Tallinnas koos olnud tollieksperdid ja kava alus oli juunis toimunud Balti tollijuhtide töökohtumisel kokkulepitu.

Koostöö põhisuund on välja selgitada automaatsete numbrituvastuse süsteemide ühildamise võimalused, koordineerida ühine tegevus Euroopa Liidu valdkonnas ja suhetes Venemaaga. Samuti vahetatakse parimat praktikat.

”Peame väga oluliseks selle tegevuskava osana ka ühisaktsioonide kavandamist võitluseks tollialaste õiguserikkumistega, kusjuures erilise tähelepanu all on osapoolte koordineeritud tegevus võitluses salatubakaga,” lisas Aav.

Tagasi üles