Maavanem kehtestas karantiini

Ohustatud ja järelevalvetsoon Valgamaal

FOTO: Valga maavalitsus

Vastavalt loomatauditõrje seadusele ning veterinaar- ja toiduameti (VTA) Valgamaa veterinaarkeskuse juhataja ettepanekule kehtestas Valga maavanem oma korraldusega Valga maakonnas Taheva vallas Koikküla külas avastatud loomapidamishoones karantiini. Esmapäeval koguneb Valgamaa loomatauditõrje komisjon, andis teada Valga maavalitsuse avalike suhete juht.

Taheva vallas Koikkülas asuvas ühe koduseaga farmis avastati looma haigestumine 16. juulil ja kaks päeva hiljem loom suri. 21. juuli hommikul kinnitas veterinaar- ja toiduamet sigade Aafrika katku ametliku diagnoosi Valgamaa koduseal. Vastav hoone puhastatakse ja desinfitseeritakse ning taudipunkti territooriumile tohivad siseneda ainult veterinaar- ja toiduameti volitatud isikud.

Maavanema korraldusega kehtestati Valga maakonnas Taheva vallas Koikküla külas avastatud  loomapidamishoones karantiin ning kehtestati kitsendused ohustatud tsoonis ehk kolme kilomeetri raadiuses ümber taudikolde ning järelevalvetsoonis ehk 10 kilomeetri raadiuses ümber taudikolde.

Vastavad kitsendused koos kaardiga on leitavad Valga maavalitsuse kodulehelt ja edastatud kõigile omavalitsustele levitamiseks ning teavitustööks.

Sotsiaal- ja tervishoiutalituse juhataja maavanema ülesannetes Ülla Visnapuu toonitas, et väga oluline on jälgida kehtivaid bioohutusmeetmeid.

«Olukord on väga tõsine. Seepärast on oluline, et kõik inimesed, eriti seene- ja marjulised oleksid hoolikad ega siseneks taudipunkti territooriumile. Sama reegel kehtib ka ajakirjanikele ja fotograafidele. Inimestele sigade Aafrika katk ohtu ei kujuta, kuid võib põhjustada ulatuslikku majanduslikku kahju seakasvatussektorile. Samuti peab iga loomapidaja järgima kehtestatud bioohutuse meetmeid, et oma loomi taudi eest kaitsta,» lisas Visnapuu.

Vastavad kitsendused koos kaardiga on leitavad Valga maavalitsuse kodulehelt ja edastatud kõigile omavalitsustele levitamiseks ning teavitustööks.

Seoses sigade Aafrika katku esimeste leiuga Valgamaa koduseal kutsutakse esmaspäeval kokku maakonna loomatauditõrje komisjon, kus tehakse olukorrast ülevaade ja arutatakse edasist tegevuskava.

Sigade Aafrika katku puudutav teave on koondatud veebilehele http://www.seakatk.ee ning küsimusi ja infot taudikahtlusega loomadest saab jätta VTA vihjetelefonil 605 4750.

Tagasi üles