Juhendaja tunnistust võib taotleda e-teeninduses

Foto on illustreeriv.

FOTO: arhiiv

Käesolevast nädalast saab maanteeameti e-teeninduses taotleda mootorsõidukijuhi juhendaja tunnistust. Taotlemine võtab e-teeninduses aega vaid paar minutit, märkida tuleb juhendatava nimi ning tasuda 12eurone riigilõiv. Juhendamise õigus omistatakse taotlejale kohe pärast riigilõivu tasumist ning tunnistust füüsiliselt kaasas kandma ei pea.

Kõik seni väljastatud vanad juhendaja tunnistused jäävad kehtima tunnistusel märgitud kehtivusaja lõpuni. Kuid oluline on teada, et neid tuleb endiselt kaasas kanda, sest vanadel tunnistustel olevate juhendatavate andmeid liiklusregistrisse üle ei kanta.

Mootorsõidukijuhi juhendaja tunnistust saab taotleda isik, kellel olnud vastava kategooria juhiluba vähemalt viis aastat. Lisaks ei tohi isikul olla kehtivaid karistusi mootorsõiduki joobes juhtimise ega liiklusnõuete sellise rikkumise eest, mille eest on ette nähtud juhtimisõiguse äravõtmine.

Kui varasemalt väljastati juhendaja tunnistus paberil maanteeameti teenindusbüroost, siis nüüdsest enam ei pea tunnistusele büroosse järele minema. Juhendamise õiguse olemasolu tõendatakse liiklusregistri andmetega, seega piisab isikut tõendava dokumenti kaasaskandmisest. Soovi korral võib siiski tunnistuse e-teenindusest ise välja printida või salvestada andmekandjale failina.

Juhendamise eesmärk on anda autokoolis õppivale või autokooli lõpetanud isikule sõidupraktikat. Sõidukil, mida kasutatakse sõidupraktika saamise eesmärgil, peab olema eest ja tagant nähtav õppesõiduki tunnusmärk.

Juhendaja võib anda sõidupraktikat üksnes isikule, kelle nimi on kantud juhendaja tunnistusele või liiklusregistrisse. Alla 18aastast sõiduõppijat võib juhendada vaid tema seaduslik esindaja. Oluline on meeles pidada, et sõidupraktika ajal loetakse juhiks ka mootorsõiduki juhendajat, kes on vastutav korrektse ja ohutu liiklemise eest.

Juhendaja tunnistuste arv on aasta-aastalt kasvanud. Eelmisel aastal väljastas maanteeamet üle 10 000 juhendaja tunnistuse.

Tagasi üles