Valga lasteaiad teevad mõnegi kolleegi kadedaks

Eesti Lasteaednike Liidu tänavusest suvekoolist osavõtjad

FOTO: Holar Sepp

Valga linna koolieelikutel on algamas septembris taas uus aastaring mängides ja õppides. Meie linna mudilastel on võimalus õppida ja mängida väga heades ja nüüdisaegsetes tingimustes – see teadmine sai kinnitust 30. ja 31. juulil Eesti Lasteaednike Liidu (ELAL) suvekoolis Valgas.

Igal aastal aset leidvas suvekoolis räägitakse eri maakondade eelkoolipedagoogika ilust ja valust. Tänavu suvel oligi vaatluse all Valgamaa lasteaedade eluolu, enim tähelepanu said Valga linna lasteaiad. ELALi liikmed küsisid palju meie kohatasude, toitlustusraha ning füüsilise ja sotsiaalse keskkonna kohta üldiselt.

Võrdluseks toodi välja teiste maakondade puudujääke alushariduses. Selgus, et Valga lasteaiad on paljude teiste Eesti lasteaedadega võrreldes väga heal järjel. Siinkohal julgen isegi öelda, et meie linnas on mudilaste mängukeskkond kõrgemal tasemel kui mõneski Eesti suurlinna lasteaias. Samuti oleme väga hästi varustatud õppevahenditega.

Meie lasteaedades tagavad kõrgharidusega pedagoogid kvaliteetse alushariduse. Selgus, et Valga alushariduse pedagoogid ei ole tööga üle koormatud – seega on õpetajal võimalus mudilastega rohkem tegeleda. Ka ei kannata laste eelkooliharidus selle tõttu, et keegi pedagoogidest peab töötama mitmel kohal korraga. Hea on tõdeda, et kohalik omavalitsus on osanud luua kvaliteetse mängukeskkonna ja arvestanud linnakodanike järglaste heaoluga.

ELALi suvekool ei ole koht, kus ainult istutakse ja räägitakse. Programm on igal aastal väga tihe ja üles ehitatud vastavalt piirkonna võimalustele. Väga emotsiooniderohkeks kujunes argumendiõpe Siim Ruuli juhtimisel. Lektor Ruul oskas panna pedagooge diskuteerima väga teravates koolieelset pedagoogikat puudutavates küsimustes.

Sageli kipume olema liiga pealiskaudsed ja tegema kiirelt järeldusi, kuid ei oska laskuda probleemi sügavustesse. Nüüd sai seda õppida grupitöös, milles pidi koostama poolt- ja vastuargumendi ning mõlemaid ka põhjendama ja lahti rääkima. Arutlusel oli ka palgateema, mis on aastast aastasse lasteaia pedagoogide mureküsimus.

Arutlusele järgnes vastavasisuline seltskonnamäng «Maffia» kahes grupis. Sellega kaasnesid lõputud emotsioonid, millele oli kuulda järelkaja veel järgmisel päevalgi.

Samal ajal kui üks grupp mängis meeleolukat ja õpetlikku seltskonnamängu, külastas teine grupp Valga isamaalise kasvatuse püsiekspositsiooni. Muuseumi külastus kujunes põnevaks tänu selle juhile Meelis Kivile, kes tutvustas Valga linna elu sõjalise vaatenurga alt. Paljudel tekkis soov kindlasti teinekordki Valka tulla ja kasutada just sõjamuuseumi pakutud võimalusi.

Järgmine päev tõi kaasa uued teemad. ELALi üldkoosolekul võisid kõik kohalolevad liikmed arvamust avaldada. Pikale koosolekule vahelduseks rääkisid muljeid Tartu lasteaedade pedagoogid, kes osalesid juunis üle-eestilisel jalgrattamatkal, mille eesmärk oli palgatõusu taotlusele kogutud toetusallkirjade viimine Tallinnasse Toompeale. Allkirjade kogumise aktsioon puudutas täpsemalt eelkoolipedagoogide palgataseme võrdsustamist põhi- ja keskhariduse pedagoogide palgaastmega. Valgamaalt saatsime Toompeale üle 200 toetusallkirja.

Päev jätkus koos lektor Tiina Petersoniga alushariduse ja lapsehoiu kontseptsiooni üle arutledes. Väga suure murena tuli välja puudega laste tugiisikute vajadus ja nende rahastamissüsteemi puudulikkus. Siin toodi välja puudusi, millest saadame kokkuvõtte ka ministeeriumi esindajale Tiina Petersonile.

ELALi suvepäevad lõpetas ühine külastus naaberriiki kristliku kasvatusega lasteaeda. See vaatepilt, mis seal meile avanes, oli üsnagi jahmatav. Kui muidu oli kuulda kahe päeva jooksul kadedusenoote Valga lasteaedade suurepäraste tingimuste kohta, siis Läti lasteaia külastus muutis inimesed taas üksmeelseks, kuna üldiselt on Eestis üleriigilised alushariduse võimalused parimad.

Suvekooli pidulikul lõpetamisel andis lasteaia Kaseke esindus teatepulga ehk ELALi lipu üle Pärnu linna alushariduse õpetajatele. Liidu juht Liili Pille tänas kõiki osalejaid ning Valga Priimetsa kooli söökla toimkonda maitsvate toitude eest. Järgmisel aastal tähistab ELALi suvekool 25. tegutsemisaastat.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles