Lasteni jõudsid tantsud ja mängud välismaalt

Tsirguliina keskkooli õpetajad, kes osalesid otseselt projektitegevuses.

FOTO: Silva Stepanova / Tsirguliina keskkool

Tsirguliina keskkool oli õppeasutuse projektikoordinaatori Silva Stepanova andmetel 2013. aastal üks viimastest koolidest Eestis, kes sai Comeniuse projekti läbiviimiseks toetust Euroopa Komisjoni elukestva õppe programmist.

Nüüdseks on kooli algklassi- ja lasteaialastele suunatud rahvusvaheline projekt «Traditional Games Across Europe» Stepanova sõnul lõppenud. See kestis 2013. aasta sügisest 2015. aasta suveni. Projekti koordineeris  CEIP «EL SANTISCAL» kool Hispaaniast. Koostööpartnerid olid Bulgaaria lasteaed Zlatna Ribka, Türgi Mevlana Ilkokulu kool, Rumeenia erivajadustega laste lasteaed «Gradinita Speciala Falticeni» ja Tsirguliina keskkool.

Projekti eesmärk oli arendada õpilastes teadlikku tervislikku eluviisi ning pakkuda neile mitmesuguseid liikumisvõimaluste vorme mänguliste tegevuste kaudu.

Projekti käigus osalesid partnerorganisatsioonide õpetajad kümnel rahvusvahelisel töökohtumisel. Neil kohtumistel õpetasid võõrustaja kooli õpilased külalisõpetajatele oma maa tantse ja mänge. Saadud teadmised ja oskused andsid õpetajad edasi oma kooli ja lasteaia lastele. Lisaks liikumistegevustele tutvustasid lapsed projektisõpradele oma maa kultuuritavasid ja kalendritähtpäevi joonistuste ja kirjutiste kaudu.

Koolides ja lasteaedades pandi üles näitusi, pildistati neid ja riputati üles projekti käigus loodud kodulehele (aadress: comeniusgamesacrossworld.jimdo.com). Seal on ka videod, fotod ja muud tegevusi tutvustavad materjalid.

Projekt täitis Stepanova kinnitusel oma eesmärgi. Saadi uusi teadmisi ja metoodilisi võtteid õppetegevuse arendamiseks oma töös. Palju õpetajaid leidis partnerkoolide kolleegide seast häid sõpru. Kuigi ametlikult on projekt lõppenud, jätkub omavaheline suhtlemine ning planeeritakse uut, nüüd juba projektivälist kohtumist.

Stepanova tänab sihtasutust Archimedes, Tsirguliina keskkooli juhtkonda, Tõlliste vallavalitsust, lastevanemaid, õpilasi ja õpetajaid, kes olid igati abiks ning toetasid projekti läbiviimist.

Tagasi üles