Muuseum valmistub septembris jaanipäevaks

Valga muuseum

FOTO: Arvo Meeks

Valga muuseumis leiab 23. septembril aset pärimuskultuuri koolitus «Minu kodupaiga pärimuslik jaanipäev». Eelkõige on see mõeldud pärimusehuvilistele, õpetajatele, käsitöölistele, kultuuri-, ringide, seltside juhtidele ja eestvedajatele, külaliikumise edendajatele ning, maaturismi ettevõtjatele.

Järgmise aasta jaanipühade ajal 22.–24. juunil leiab aset ka rahvusvaheline pärimuspidu «Baltica 2016». See on pidu peo ajal. Pidutseme suvise pööripäeva auks viisil, mil kohtuvad erinevad põlvkonnad, tehes kõike koos ja päriselt.

Pärimuspidu Baltica soovib kaasata kõiki Eesti ajaloolis-kultuurilisi piirkondi ja seal elavaid inimesi. Koolituste ja eelpidude kaudu kutsuvad korraldajaid osalejaid vaimustuma oma paikkonna- ja perepärimusest ning mitte unustama, et pärimuses elamine on protsess ja eluviis.

Aga kuivõrd pärimuslikud on meie tänased jaanipäevad? Kuidas tähistada jaaniaega pärimuslikumalt?

Mille poolest on eriline Eesti ja just Valgamaa ajalooliste kihelkondade jaanipäeva tähistamine? Koolitusel osalejad otsivad koos vastuseid, võttes appi oma pere ja paikkonna pärimusteadmise. Kavas on ka Virumaa kihelkondade jaanilaulude praktikum.

Tasuta koolituse viivad läbi Koidu Ahk, Kati Taal ja Ene Lukka-Jegikjan. Ettevõtmist toetab kultuuriministeerium.

Tagasi üles