Töötute arv väheneb

Töökuulutused

FOTO: Arvo Meeks / Valgamaalane

Eesti majandus on kasvanud juba neljandat kvartalit järjest, aidates kaasa tööturu olukorra stabiliseerumisele ning tööjõunõudluse taastumisele.

Tööga hõivatute arv jätkas kolmandas kvartalis kasvu. Võrreldes esimese kvartaliga suurenes töökohtade arv 25 000 võrra 578 200ni. Töökohti lisandus peamiselt töötlevas tööstuses, ehituses ja kaubanduses ehk sektorites, kus töökohtade arvu varem kõige rohkem vähendati.

Töötuse määr alanes kolmandas kvartalis 15,5%ni. Töötute koguarv püsis siiski väga kõrge ehk 105 900, kuigi poole aastaga on see 31 000 võrra vähenenud, mis on võrdlemisi kiire muutus. Talvekuudel ei ole selle näitaja sama kiiret alanemist oodata, prognoosi kohaselt võib alanemine taas hoogustuda 2011. aasta teises kvartalis.

Majanduskasvu toetab praegu eelkõige ekspordikasvu taastumine, mistõttu kasvas ka tootlikkus enim just töötlevas tööstuses.

Töötukassa andmetel oli oktoobri lõpu seisuga Valgamaal registreeritud töötuid 1989 ning töötute osakaal tööjõust oli seega 13,2 protsenti. Möödunud aastal samal ajal oli Valgamaal töötuid 2245 ning nad moodustasid 14,9 protsenti tööjõust.

Tagasi üles