Tunnustamist leiavad nii saavutused kui elutöö

Mullu pälvis vapimärgi ettevõtja Ants Randmaa

FOTO: arhiiv

Valga maavalitsus ja Valgamaa Omavalitsuste Liit annavad juba kümnendat korda välja maakonna teenetemärke. Traditsiooniliselt autasustatakse nominete maavanema ja omavalitsuste liidu esimehe vastuvõtul Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamisel. Tänavu toimub vastuvõtt 23. veebruaril Tõrvas.

Valgamaa vapimärk on maakonna kõrgeim autasu, mis antakse elutöö eest neile, kes oma töö ja tegevusega on kaasa aidanud maakonna arengule. Valgamaa teenetemärk on mõeldud kodanikele, kes oma töö ja tegevusega on kaasa aidanud Valgamaa arengule või kes silma paistnud märkimisväärse, maakonnale olulise saavutusega.

Teenetemärkide andmise taotlusi on õigus esitada Valga maakonna valla- ja linnavalitsustel ning volikogudel, Valgamaal tegutsevatel juriidilistel isikutel, erakondadel, liitudel, ühingutel, seltsidel, klubidel ja eraisikutel.

Taotlused palutakse esitada kirjalikult või elektrooniliselt Valga maavalitsusele hiljemalt 1. veebruariks. Taotluse vormid, samuti lisainfo teenetemärkide kohta on saadaval Valga maavalitsuse kodulehel.

2015. aastal pälvis vapimärgi Ants Randmaa ja teenetemärgi sai Pilve Kängsepp. Maavalitsuse kodulehelt on leitavad ka vapi- ja teenetemärgi saajad läbi aegade.

Valgamaa vapi- ja teenetemärgi kavandite autor on heraldikaekspert Priit Herodes, metallitööd teostas OÜ Sporrong Eesti.

Tagasi üles