Otepää tegi neljale omavalitsusele ühinemisettepaneku

Otepää vallavolikogu peab istungeid raekojas.

FOTO: Arvo Meeks/Valgamaalane

Otepää vallavolikogu tegi Palupera, Valgjärve, Kanepi ja Urvaste vallale ettepaneku ühinemisläbirääkimisi alustada.

Vallavolikogu eelmisel istungil tehti esialgsele eelnõule ka mitu muudatusettepanekut. Volikogu liige Merlin Müür pani ette kaasata ühinemisläbirääkimistesse Sangaste ja Puka valla. Nende väljajätmist pidas ta ebaloogiliseks.

«Arutasime haldusreformi teemat omakeskis vallavolikogu Reformierakonna fraktsioonikaaslastega ja leidsime, et Otepää vald peaks alustama läbirääkimisi kõikide vallaga ühispiiri omavate naaberomavalitsustega,» sõnas Müür. Põhjenduseks tõi ta välja Otepää rolli ajalooliselt välja kujunenud piirkonna keskusena, millest tulenevalt on vallal kanda haldusreformi kontekstis juhtiv roll.

Otepää vald peaks tema sõnul seetõttu vaatama piirkondlikule arengule laiemalt ning püüdma koondada ja arvestada kõikide keskuse mõjusfääri jäävate omavalitsuste ühiste huvidega.

«Ka Valgamaa arengustrateegia sätestab, et Valgamaal on ajalooliselt välja kujunenud kolm tõmbekeskust – Otepää, Tõrva ja Valga –, mille ümbruses asuvad omavalitsused sõltuvad keskuse arengust ja võimekusest ühiselt avalikke teenuseid kavandada ja pakkuda,» nentis Müür.

«Lisaks oleme aastaid käsitlenud turismipiirkonnana Valgamaal Otepääd, Sangastet, Pukat ja Palupera. Just nende valdadega on ka pikaajaline hästi toimiv koostöö ühise häälekandja Otepää Teataja väljaandmisel,» lisas ta.

Raidali ettepanek toetust ei leidnud

Volikogu liige Jaanus Raidal tegi ettepaneku kaasata ka Rõngu. «Juba aastaid on minu eestvedamisel toimunud Otepääl ümarlauad, kus osalenud peale eelloetletute ka Rõngu vald.»

Kuna esitatud eelnõu ja Merlin Müüri ettepanek said võrdsel arvul poolthääli, viidi läbi kordushääletus, mille tulemusena pandi lõpphääletusele esialgne eelnõu, mida kohalolnud volikogu liikmed toetasid lõpuks ühehäälselt.

Vallavolikogu esimehe Kuldar Veere sõnul on volikogu seisukohal, et omavalitsuste ühinemine peaks olema elanikele loogiline, samas konkureerivad ühinemisläbirääkimised pigem segavad viljakaid arutelusid.

«Kuna Sangaste ja Puka on juba kaasatud ühte läbirääkimiste protsessi, ei soovinud me takistada neid, kes soovivad ühineda tõmbekeskuseta. Tõsi on, et selles protsessis on ka Palupera vald, kuid kuna Palupera oleks selles liidus geograafiliselt kõige kaugemal ja samas on Nõuni kant Otepääga vägagi seotud, soovisime Paluperale anda arutamiseks alternatiivi,» selgitas Veere.

«Olin selle eelnõu üks algatajatest ja seega pooldasin alustada läbirääkimisi just sellises ringis. Samas ei välista, et läbirääkimiste ring võiks ka laieneda,» lisas ta.

Vallavanem Kalev Laul oli sama meelt, et uus omavalitus võiks moodustuda Otepää vallast ja tema piirinaabritest.

«Meie ettepaneku vastuvõtmisel hakkaksid läbi rääkima kaks valda Valgamaalt, kaks Põlva- ja üks Võrumaalt, mis peaks tagama ka maakondlike jõujoonte võrdsema paiknemise. Kuigi Pukal ja Sangastel on mitu alternatiivi, usun, et mingil hetkel siiski Otepääga läbirääkimistesse asutakse, sest suurele osale nende valdade elanikele on keskuseks, kus käiakse tööl või õppimas, ikkagi Otepää,» arvas Laul.

Plaanitavas liitvallas oleks elanike arv üle 10 300.

Ühinemisks mitu varianti

Tegu pole kaugeltki ainsa algatusega omavalitsuste ühinemiseks, mis maakonnas välja on käidud. Samas on Otepää vallavolikogu ettepanek uudne, kuna kaasati vallad väljastpoolt maakonda.

Kõige kaugemale on ühinemisprotsessiga jõutud Tõrva piirkonnas, kus käivad läbirääkimised Helme, Põdrala, Hummuli valla ja Tõrva linna vahel. Valga linnavalitsus on teinud ettepaneku läbirääkimiste alustamiseks Hummuli, Karula, Sangaste, Taheva, Tõlliste ja Õru vallale. Maakonna väikseim omavalitsus – Õru vald – on aga teinud ettepaneku alustada läbirääkimisi kuuele naabervallale: Tõlliste, Karula, Taheva, Puka, Sangaste ja Palupera.

Detsembri keskpaiku said Puka ja Palupera kätte Elva linnavalituse ettepaneku, kus lisaks Valgamaa kahele omavalitsusele kaasatud veel Konguta, Nõo, Puhja, Rannu ja Rõngu vald.

Kõige rohkem mõtteainet on Palupera vallal, kellel on kaaluda kolm varianti: kas ühineda Õru, Elva või Otepääga.

Palupera vallavanem Terje Korss ütles detsembri lõpus, et valla seisukoht on alustada läbirääkimisi kõigiga, kes neile ettepaneku teevad. «Selle käigus selgub meie seisukoht ja otsus, kellega läheme lõpuni,» sõnas vallavanem. Korssi sõnul on tähtis, et Palupera võidaks ühinemisest ja mis peamine – huvi peab ära näitama rahvaküsitlus, mis kindlasti tulemas.

Ühinemismisettepaneku saanud volikogudelt oodatakse kahe kuu jooksul otsuseid keeldumise või nõustumise ja läbirääkimiste alustamise kohta. Ühinemine on kõigil juhtudel plaanis lõpule viia 2017. aasta kohalike omavalitsuste volikogude korralisel valimisel.

Tagasi üles