Ühiskonnale vajalikke rakendusuuringuid toetab riik 28 miljoni euroga

Haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi

FOTO: Dmitri Kotjuh/JÄRVA TEATAJA/SCANPIX

Järgmisel paaril aastal suunab haridus- ja teadusministeerium ühiskonnale vajalikeks rakenduslikeks teadusuuringuteks 28 miljonit eurot.

Minister Jürgen Ligi selgitas haridus- ja teadusministeeriumi pressiteate vahendusel, et ministeeriumi eesmärk on kindlustada, et teadustulemused leiaksid rohkem rakendamist ühiskondlike probleemide lahendamisel. „Teadusasutuste kompetentsi maksab rohkem kasutada erinevate poliitikaotsuste tegemise juures. Selleks aga vajame, et ministeeriumide ja teiste riigiasutuste sidemeid teadusasutuste ja ülikoolidega oleksid tugevamad kui praegu,“ sõnas minister Ligi.

Toetusega suurendatakse ülikoolide ja teadusasutuste võimekust ja motivatsiooni läbi viia rakendusuuringuid ühiskonnale aktuaalsetel teemadel. Kuigi seaduse järgi on kõigi ministeeriumide ülesanne oma valitsemisalale tarviliku teadustegevuse ning selle finantseerimise korraldamine, on siiani praktika ministeeriumide lõikes olnud väga erinev.

Lisaks uuringutele toetatakse ka poliitikaseiret ja analüüse, teadusnõunike ametikohti ministeeriumides ning infosüsteemide, sh Eesti Teadusinfosüsteemi ETIS arendamist.

• Tegevuste elluviimist koordineerib Eesti Teadusagentuur.

• Meetme kogumaksumus on 28 miljonit eurot, millest EL toetuse osakaal on kuni 85%, riikliku kaasfinantseeringu osakaal kuni 5% ja omaosalus umbes 10%.

• Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni (TAI) strateegia üks põhieesmärk on teaduse ühiskondliku ja majandusliku kasu suurendamine.

• Valitsusliidu lepingus seati eesmärgiks tugevdada ministeeriumide ja teiste riigiasutuste kompetentsi rakendusuuringute tellimiseks ja tulemuste kasutamiseks, samuti riigi rolli suurendamine teaduse strateegilisel suunamisel.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles