Volikogu liige soovib rahvahääletust

Helme vallavolikogu liige Andrus Lepikov

FOTO: Arhiiv / Valgamaalane

Helme vallavolikogu liige Andrus Lepikov andis teada, et teeb esmaspäevasel Helme vallavolikogu istungil ettepaneku arutada erakorralise päevakorrapunktina loodava omavalitsusüksuse nime ja rahvahääletuse korraldamise küsimust.

Lepikov jagas Valgamaalasega ka oma pöördumist Helme volikogu liikmete poole. Sellest selgub, et teda ajendas sellist sammu ette võtma Helme Kihelkonnalehe veebruarinumbris ilmunud info, et « Tõrva linna, Helme, Põdrala ja Hummuli vallajuhid on jõudnud üldjoontes vaielda selgeks, et uue suure omavalitsuse nimeks võiks ühinemisel saada Lõuna-Mulgi vald».

Seepeale uuris Lepikov ühinemist kavandavate omavalitsuste kodulehtedelt, kas selline arutelu ka neil kajastub. «Hummuli ja Põdrala valla kodulehed suunasid ühinemisteemadega Helme valla kodulehele, Tõrva linna omalt sain teabe, et Helme vald tegi ühinemisettepaneku ja Tõrva linna volikogu otsustas ühinemisläbirääkimistesse astuda.»

Helme valla kodulehelt leidis ta aga teate ühinemisläbirääkimiste juhtkomisjoni 15.02.2016 toimunud koosoleku kohta. Koosolekul otsustatud muuhulgas, et «uue omavalitsuse nimeks saab Lõuna-Mulgi vald» ning et «toimub paberivaba rahvaküsitlus VOLIS keskkonnas».

Lepikov tõdeb avalduses, et teatavasti on omavalitsusüksuste ühinemise otsustamine omavalitsuste volikogude pädevuses. Ka eelneva ühinemisteemalise rahvaküsitluse tulemus ei ole volikogule siduv.

«Olen veendunud, et Helme, Hummuli, Põdrala ja Tõrva ühinemine üheks omavalitsuseks on arukas (jätan siinkohal enese teada arvamuse hetkel Eestis toimuvast kõikide kõigile ettepanekute tegemise ja ohjeldamatute ühinemisläbirääkimiste algatamiste kampaaniast), sest tegemist on sisuliselt ühtepõimunud piirkonnaga.

Samavõrd olen aga veendunud, et oleks äärmiselt lugupidamatu Helme, Hummuli, Põdrala ja Tõrva elanikelt võtta võimalus öelda, mida nad arvavad võimalikust ühinemisest ning millist nime peaks uus loodav omavalitsusüksus kandma,» rõhutab volikogu liige.

«Arvan, et ühinemise poolt või vastu peaksid saama oma arvamust ka inimesed, kes ei teeks seda »VOLIS keskkonnas« ja et samal küsitlusel saaksid inimesed teha valiku loodava omavalitsusüksuse vähemalt kahe võimaliku nime vahel (kusjuures nime osas oleks rahvahääletuse tulemus volikogudele siduv),» lõpeb tema pöördumine.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles