Üha rohkem lasteasutusi võitleb kiusamisega

Valgamaalt on võrgustikuga liitunud Priimetsa kooli pere Foto: Arvo Meeks/Valgamaalane

FOTO: Arvo Meeks/Valgamaalane

Kuni 8. aprillini on kõigil lasteaedadel ja koolidel taas võimalik liituda Lastekaitse Liidu projektiga «Kiusamisest vaba lasteaed ja kool» ning võtta seeläbi kasutusele tõenduspõhine ja Eesti lasteaedades ning koolides rohkelt kasutatav kiusamist ennetav metoodika «Kiusamisest vabaks!».

Tellijale

Metoodikaga liitumiseks tuleb hiljemalt 8. aprilliks saata oma sooviavaldus aadressile koolitused@lastekaitseliit.ee. Sooviavalduses tuleb teatada liitumist sooviva lasteaia või kooli nimi ning liituda soovivate rühmade või klasside arv.

Kui liitumine on kinnitatud, saab lasteaia või kooli meeskond võimaluse läbida kahepäevane põhi- ja ühepäevane jätkukoolitus. Lasteaedadest oodatakse koolitusele rühma meeskonda (rühma õpetaja(d), õpetaja abi(d) ja juhtkonna esindaja), igast koolist on aga oodatud liituvate klasside õpetajad ja kooli juhtkonna esindaja.

Tagasi üles